יומן פעילות - שוטף
בקשה להוצאת צווי מניעה זמניים כנגד המינויים הצפויים ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
26/12/2018

עו"ד יצחק מינא, יו"ר המועצה הציבורית שליד אומ"ץ, עו"ד עמית עוז, חבר צוות משפטי באומ"ץ ופליצ'ה פנחס פלד , יו"ר תנועת אומ"ץ פנו במכתב בהול ביותר לכבוד השופט (בדימוס) יוסף שפירא, מבקר המדינה בנושא הנ"ל, כדקמן:

 

"תנועת אומ"ץ, האמונה על צדק חברתי ומשפטי, מתכבדת לפנות בזאת בבהילות לכב' המבקר, בעניין שבנדון, כדלקמן. 
1.    הרינו להביא לידיעת כב' המבקר כי הגב' יוליה שמאלוב ברקוביץ, המכהנת כיו"ר מועצת רשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, פנתה לתנועת אומ"ץ, בבקשה להיאבק כנגד מנהל לא תקין ופגיעה חמורה בטוהר המידות, המתחוללים לכאורה בימים אלו במשרד התקשורת.
2.    לנוכח חומרת הטענות והנסיבות המתוארות על ידי הגב' שמאלוב ברקוביץ, שאף נתמכות באסמכתאות כתובות (שצורפו אף הן), החליטה תנועת אומ"ץ לפנות לכבוד המבקר במכתב זה. פניית הגב' שמאלוב ברקוביץ, מצורפת למכתבנו זה.
3.    כפי שניתן להיווכח, במכתבה מתארת הגב' שמאלוב ברקוביץ מסכת חמורה של לחצים פסולים (לרבות מינויים פוליטיים לא ראויים) ולכאורה מהלכים לא תקינים שתכליתם "לכופף" את הרגולטור ולמנוע מבעדו לבצע את מלאכתו נאמנה, דהיינו, לשמור על האינטרס הציבורי. 
4.    ממצאים חמורים אלו (מלבד שאפשר שעולים לכאורה גם כדי אי חוקיות וביצוע עבירות פליליות) נגועים בהפרה חמורה של טוהר המידות, כרוכים בפגיעה אנושה בעצמאותה של מועצת הרשות, ומטרתם להביא לזניחת האינטרסים של שוק התקשורת ושל הציבור.  
5.    לא זו בלבד, עולה החשד כי בהתנהלות חמורה ולא תקינה זו, לקחו ולוקחים חלק, גורמים ציבוריים, ואף בכירים בצמרת השלטונית כגון: שר התקשורת (מר איוב קרא), מנכ"ל משרד התקשורת והיועץ המשפטי של משרד התקשורת, מנכ"ל משרד האוצר (מר שי באב"ד) ועוד.
6.    די בעובדות המתוארות בפנייתה של הגב' שמאלוב ברקוביץ, המגובות באסמכתאות כתובות, קל וחומר בצירופן יחדיו, כדי להצדיק ולחייב את התערבותו של כב' המבקר, וזאת בטרם יפגע האינטרס הציבורי מתוך ניגוד עניינים, שיקולים זרים, משוא פנים או ניצול מעמד ושררה, והכל תוך דריסה גסה של כללי המנהל התקין ובאמצעות הפיכת מועצת הרשות (שתפקידה על פי חוק לפקח ולשמור על האינטרס הציבורי) לגוף רגולטורי נטול עמוד שידרה ו-"חסר שיניים". 
7.    מטעמים אלו, מתבקשת, כאמור, התערבותו של כב' המבקר בבהילות. 
8.    זאת גם בתן הדעת לכך כי מינוי המנכ"ל החדש, היו"ר ובחירת חברי המועצה החדשים צפויים להתבצע בימים אלה הינם לכאורה מינויים פוליטיים של השר, עושי דברו, ומינויים נועד רק לצורך הגשמת ושירות האינטרסים האישיים של השר, על פני העדפת האינטרס הציבורי. 
9.    ורק לשם המחשת האמור לעיל, יצוין, כי המינויים של המנכ"ל החדש, יו"ר המועצה ושל חברי המועצה כבר אושרו ע"י ועדת גילאור וממתינים כעת לאישורה של הממשלה, זאת, חרף כך כי הובאו בפני הועדה עובדות המעידות על ניגוד עניינים חמור בו מצויות המועמדות לתפקיד המנכ"ל והיו"ר. (מצורפת בזאת פניית אומ"ץ לוועדת גילאור בעניין המועמדת ליו"ר המועצה ). 
10.    ראוי להדגיש, הדחתה של יו"ר המועצה בשל התעקשותה לבחון כיאות ובאופן עצמאי את השיקולים הציבוריים הנובעים ממיזוג הערוצים בהתאם למדיניות הממשלה שנקבעה בעניין פתיחת ערוצי התקשורת לתחרותיות ומגוון, ביחד עם החלפת עשרה (מתוך שניים עשר) חברי המועצה, ואיושה, באבחה אחת, על ידי גורמים פוליטיים, אשר מינויים נובע לכאורה מקרבתם לשר ולא על יסוד כישורים מקצועיים, מובילים באחת, לאובדן עצמאותה של המועצה, וכפועל יוצא, לפגיעה אנושה באינטרס הציבורי. פגיעה זו יש למנועה, או לכל הפחות, לדרוש ולחקור את נסיבותיה, כבר כעת. 
11.    וגם זה ראוי שייאמר, הדחתה של יו"ר המועצה לוותה לכאורה ברדיפה אישית חסרת תקדים אשר נמרחה  על דפים על גבי דפים של עיתונים, שם הושחר שמה ונרמס כבודה, והכל, כך נראה, במטרה אחת ויחידה- לנטרל את הגורם המפריע להכשרת המיזוג.
12.    גם אופן הדחתה של יו"ר המועצה, כשלעצמו, מעלה חשש כבד למניעים זרים אשר עמדו לנגד עיניי שר התקשורת, שלאורך כל הדרך (כמפורט ומתועד בהרחבה במכתבה של הגב' שמאלוב ברקוביץ) תמך במנוי שלה כיו"ר המועצה ל- 4 שנים נוספות (כולל הודעות לתקשורת בדבר מנויה כי "אין ראויה ממנה") ומשלא ניאותה להיענות לדרישותיו ולתמוך במיזוג, ברגע אחרון ממש, חזר בו מתמיכתו בה.
13.    ויודגש, לא ההדחה עצמה של הגב' שמאלוב ברקוביץ מתפקידה כיו"ר המועצה היא נשוא הביקורת כאן, שכן, אין לאדם זכות קנויה להתמנות לתפקיד בכיר דוג' חבר מועצה, אלא ההתנהלות שקדמה להדחה זו.
14.    ובכן, כאן המקום והשעה, לדרוש, לבחון ולמנוע פגיעה במפגין, וברגל כה גסה של כל כללי המנהל התקין וטוהר המידות ולהורות על אכיפת נורמת ראויות לצורך שמירה על שיקול דעתו העצמאי של גוף רגולטורי הפועל מכוח חוק והאמון על שמירת האינטרס הציבורי. 
15.    הקדמת הבחירות לכנסת ישראל, והחשש מפני רתימת הרשות לצרכים האלקטוראליים של השר במסגרת ולצורכי קידומו במסע הבחירות, מחייבים גם כן, כי במקרה חמור זה, התערבותו של כב' המבקר, תיעשה בזמן אמת (קרי בבהילות), ולא חלילה, רק בדיעבד. 
16.    לאור כל האמור לעיל, וכפי המתואר ביתר פירוט במכתבה של הגב' שמאלוב ברקוביץ, יתבקש כב' המבקר לעשות שימוש בסמכותו הנרחבת ולהורות באופן בהול, על הוצאת צווי מניעה זמניים כנגד המינויים הצפויים  ברשות וזאת עד לבירור הטענות בדבר אי תקינות מינויים אלו. 
17.    כן יתבקש כב' המבקר לעשות שימוש בסמכותו מכוח סעיף 3א לחוק יסוד : מבקר המדינה, ולהורות לכל הגורמים המעורבים, לרבות הנהלת משרד התקשורת והעומד בראשו, להעביר לעיונו את כל המסמכים, הידיעות, ההסברים הנדרשים בנסיבות העניין. 
18.    מפאת בהילות העניין, לא צורפו כל המסמכים שברשות תנועת אומ"ץ המעידים לכאורה על ההתנהלות החמורה המפורטת לעיל ועם דרישתו הראשונה, ככל ותגיע, נעבירם לכבוד המבקר."


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.