תרום לאומ"ץ

תנועת אומ"ץ הינה מלכ"ר המתבסס על כספי תרומות בלבד.
תרומתכם מאפשרת לנו להילחם בשחיתות הגואה ולקדם את המנהל התקין, טוהר המידות והצדק החברתי והמשפטי.


ניתן לתרום בדרכים הבאות:
1. העברה בנקאית לחשבון תנועת אומ"ץ מס' 20254/98 בסניף תל השומר (מס' 653) בנק לאומי, .
2. משלוח המחאה לפקודת אומ"ץ לכתובתנו: ת.ד. 191 ת"א, מיקוד 6100101
3. חיוב כרטיס אשראי בחיוג למשרד אומ"ץ 03-5605588.


* קבלה ואישורים לצרכי מס יישלחו לתורמים. 


אישור ניהול תקין - רשם העמותות (קובץ PDF)
אישור לעניין תרומות - סעיף 46 לחוק מס הכנסה (קובץ PDF)
אישור ניכוי מס במקור (קובץ PDF)

אישור ניהול ספרים (קובץ PDF)

 

שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.