הצטרף לאומ"ץ
ניתן להוריד טופס הצטרפות מכאן (קובץ PDF).
לפתיחת קבצי PDF יש להוריד את תוכנת Acrobat Reader מכאן.
לחילופין ניתן למלא את הטופס הבא:

אני, שם מלא ת.ז. תאריך לידה (שנה / חודש / יום)
מבקש/ת להיות חבר/ה בתנועת אומ"ץ.
מטרות התנועה ותקנונה ידועים לי.
אם אתקבל כחבר/ה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של התנועה.

כתובת למשלוח דברי דואר:
רחוב מספר ת.ד.
ישוב מיקוד
טלפון פקס נייד
דואר אלקטרוני
קוד

הריני מצהיר/ה בזאת כי לא עברתי עבירה שיש עמה קלון.

אישור החברות מותנה באישור צוות קשרי חברים ותשלום דמי החבר השנתיים.


ניתן לשלם את דמי החברות השנתיים, בסך של 150 ₪, בדרכים הבאות:
1. העברה בנקאית לחשבון תנועת אומ"ץ מס' 1957579 סניף 810 בנק לאומי, תל אביב.
2. משלוח המחאה, בצירוף טופס זה, לת.ד. 191 ת"א, 61001.
3. חיוב כרטיס אשראי בחיוג למשרד אומ"ץ 03-5605588.
* קבלה תישלח לכתובת הרשומה מעלה.

שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.