המרכז לחקר השחיתות
עלונדון/נאבקים בשחיתות גם בלונדון
24/02/2013


אנו עדים בשנים האחרונות להסתאבות שלטונית גוברת והולכת במישור הממלכתי והמוניציפאלי שמקרינה לרעה על תחומים רבים בחיי החברה ובמגזרי המשק.
תופעה זו הזוכה להד תקשורתי נרחב בתקופה האחרונה, אינה תופעה חדשה. במרוצת שנות קיומה של המדינה פשטה ולבשה השחיתות הציבורית צורות שונות והופיע במינונים שונים - כולם מזיקים לחוסן החברתי, המוסרי, הפוליטי והכלכלי של המדינה.
 
תופעה זו תרמה, ללא ספק, להתערערות יסודות החוק במדינה, המוסר הציבורי הידרדר, טוהר המידות נשחק והמינהל התקין נרמס. תופעת השחיתות פוגעת לא רק בקופה הציבורית ובחוסן הממשל אלא משחיתה גם את המוסר והערכים החברתיים, הנורמות החברתיות מושפעות מההתנהלות הקלוקלת של הסקטור הציבורי ואלו מעצימות את השחיתות השלטונית ויוצרות לגיטימציה כביכול להתנהלות פלילית.
מדינה דמוקרטית ומודרנית מושתת ביסודה על טוהר מידות שלטוני ובהעדרו מתערערים יסודותיה. לא בכדי נשמעים באחרונה קולות של אישים בעלי משקל סגולי בהם שופטים עליונים והיועץ המשפטי לממשלה אשר קבעו כי השחיתות הציבורית במתכונתה הנוכחית מהווה סכנה קיומית למדינה.
 
לאור האמור לעיל, החליטה תנועת אומ"ץ ליזום שיתוף פעולה בין גופים אקדמיים וארגונים ציבוריים על מנת להקים מרכז עצמאי ובלתי תלוי לחקר השחיתות במדינה. במסגרת המרכז, יפעל מכון מחקר שיהיה מולטי דיסציפלינארי ויועסקו בו חוקרים מתחומי מדעי המדינה, משפטים, סוציולוגיה, כלכלה, פילוסופיה  ופסיכולוגיה.
עד כה תופעת השחיתות בישראל לא נלמדה ולא נחקרה באופן מאורגן, איש לא עמד על שורשי התופעה, הגורמים המעצימים אותה, השלכותיה המעשיות, הדרכים להתמודד עמה ועוד. על כן, אחד מיעדיו של המרכז יהיה לתעד ולסקר את התופעה ונדבכיה ובפרט לבחון האם קיימים כשלים מבנים אשר מאפשרים או מעודדים אותה. במקביל, יפעל המרכז לעידוד הדיון הציבורי במישורים שונים בנשוא זה, להגברת השקיפות השלטונית בקבלת החלטות, להעצמת המודעות לחשיבות ההתמודדות עם התופעה והשלכותיה המזיקות באמצעות הסברה, תוכניות הכשרה ויעוץ.
 
בשלב זה, אנו פועלים להקמת גוף מייסד למכון, אשר ירשם כעמותה ציבורית, ויכלול כ-7 עד 10 חברים. מטרת הגוף המייסד היא לבנות את התשתיות הדרושות לשם הפעלת המרכז, לגייס חוקרים וכן, להתוות את פעילות המרכז המחקרי ולעצב את אופיו.


דפנה הארט - מרכזת הקמת המרכז
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.