יומן פעילות - שוטף
בקשה למידע בעניין המכרז לאיתור רואה חשבון לחברת בזק
19/12/2018

תנועת אומ"ץ פונה ליו"ר דירקטוריון - שלמה רודב בנושא הבא:

 

 

   "על סמך מידע שהגיע לתנועת אומ"ץ, ובהתאם לחוק "חופש המידע" - תשנ"ח (1998),
    אנו מבקשים לברר עמכם את הנקודות הבאות:


1.    האם המכרז לאיתור רואה חשבון לחברת בזק עדיין מנוהל או שהסתיים?
2.    האם הנך כיו"ר בזק, משמש גם כבעלים של חברה הקשורה בקשר כלשהו לאחת מהחברות לראיית חשבון המתמודדות במכרז?

3.    האם תיבת המכרזים נפתחה בו-זמנית או בהדרגה?
4.    האם כל המתמודדים הגישו את ההצעות עד למועד האחרון שנקבע במכרז, אם לא מי מהחברות
המתמודדות לא הגישה במועד ומה הסיבה?

5.    האם אחת המתמודדות הגישה הצעה לאחר המועד הנקוב לתום המכרז?
6.    האם נעשתה בדיקת פוליגרף לדירקטורים ואם כן מדוע?
7.    אם אכן נעשתה בדיקת פוליגרף היכן נמצאות תוצאות הבדיקה?
8.    האם הוכרז שמה של החברה הזוכה במכרז בפני מליאת הדירקטוריון או גורם אחר?
9.    היכן ניתן לראות את פרטי המכרז והיכן הוא פורסם?

נודה להתייחסותכם בהקדם."
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.