יומן פעילות - שוטף
תנועת אומ"ץ פונה לראש הממשלה לעצור את הסחף מצד שרים וח"כים בניסיון לפגוע במעמדה של הוועדה למינויים בכירים
06/12/2018

ד"ר שמעון זילברשלג, יו"ר ועדת השלטון המקומי באומ"ץ ופליצ'ה פנחס פלד, יו"ר תנועת אומ"ץ פונים לראש הממשלה מר בנימין נתניהו כדלקמן:

 

 

"תנועת אומ"ץ מוחה נמרצות על ניסיונות הפגיעה במעמדה של "הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים" וזאת בעקבות המלצתה בפני וועדת גולדברג לפסול את ניצב בדימוס משה (צ'קו) אדרי כמועמד למפכ"לות שלא מצאה חן בעיני קבוצה של שרים וחברי כנסת מכהנים.

אנו מזכירים לכבודו כי הועדה הוקמה בעקבות החלטות ממשלה מ-1999, 2001 ו-2006 (הממשלה, 1999ב, 2001, 2006) בכדי לענות על צורך ציבורי אמיתי בפיקוח על שבע מישרות מהבכירות ביותר במדינת ישראל אשר פטורות כידוע ממכרז ומשכך יש חשיבות גדולה לבדוק שהאנשים הממונים להן הם בעלי כישורים הולמים, אינם לוקים בניגודי אינטרסים ואינם ממונים ממניעים פסולים.
מטרתה של הוועדה, כמו שהוגדרה בהחלטת הממשלה: "להבטיח את טוהר המידות, ובין השאר, כי לא ייעשו מינויים לא ראויים מסיבות כגון: זיקה אישית, זיקה עסקית או זיקה פוליטית לגורמים בממשלה". 

בית המשפט העניק פרשנות רחבה יותר לעבודת הוועדה, וקבע שעליה לבדוק לא רק את שיקולי הממנה, אלא גם את טוהר המידות, במובנו הרחב של מושג זה, של המועמד לתפקיד: "עיקר תפקידה של הועדה המייעצת הוא, אפוא, לבדוק את המינוי המוצע מבחינת טוהר המידות במובנו הרחב של מושג זה, הן מבחינת האדם המוצע לתפקיד, הן מבחינת הגורם הממנה, והן מכל היבט אפשרי אחר שעשויה להיות לו נגיעה לשאלת טוהר המידות הכרוך במינוי. 

פרשנות רחבה זו של סמכות הועדה המייעצת נובעת מנוסחה של החלטת הממשלה ומהתכלית והמטרות שלשמן הוקמה הועדה. פרשנות זו מתיישבת עם התפיסה המדגישה את חשיבותה של הביקורת המנהלית כאמצעי רב חשיבות לבחינה מעמיקה ויסודית של הסוגיה העומדת לדיון. ... ביקורת מנהלית כאמור עשויה להיות אף רחבה יותר מן הביקורת השיפוטית, המתמקדת, על-פי טיבה, בבחינה – האם נפל בהחלטה פגם משפטי" (בג"ץ 1570/07 עמותת "אומץ" ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' 2007).  
תנועת אומ"ץ נדהמה לשמוע ששרים בממשלה מעלים הצעות כלאחר יד לביטול הוועדה בטענה ש"טעתה" ואין עוד צורך בה. ביטול הוועדה יהווה פגיעה נוספת בשכבת שומרי הסף וישדר מסר של זלזול בטובת הציבור שייאלץ לסמוך על פוליטיקאים בלבד במינויים כה בכירים במדינה. 

אנו מצפים מכבודו שייצא להגנת הוועדה וחבריה מפני כל המבקשים את רעתה וכתמיד יתחשב בהמלצותיה."
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.