יומן פעילות - שוטף
בחינת מינויה של גב' קרן אוזן לתפקיד יו"ר הרשת השנייה
26/11/2018

תנועת אומ"ץ פונה ומבקשת מועדת גילאור לבדוק מקרוב את התאמתה של גב' קרן אוזן לתפקיד יו"ר הרשות השנייה.

 

לתנועת אומ"ץ נודע כי קרן אוזן עשויה להימצא בניגוד עניינים עקב טיפול בגופים מרכזיים בשוק התקשורת עליהם היא אמורה לפקח כרגולטור.

לפי פרסומים בעיתונות גב' אוזן עבדה במשך שנים ברדיו אזורי הנמצא תחת פיקוח הרשות השנייה, כעיתונאית מנהלת תוכניות סמנכ"לית ולאחר מכן כנציגת בעלים של אותו רדיו. בנוסף, עבדה אוזן בחברת הפקה אשר מפיקה תוכנית עבור קשת הנמצאת בפיקוח הרשות השנייה. כן שמשה כדירקטורית בחברת בת שהקים ערוץ 20 הנמצא תחת פיקוח הרשות השנייה לצורך השתתפות במכרז ערוץ הכנסת.

 

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מתייחס לסעיפים מטה:

 

סעיף 9ד' לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (התש"ן 1990)  קובע כי "מי שקשור במישרין או בעקיפין בעצמו או ע"י קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות או עם מורשה לשידורים, או מי שהוא בעל עניין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור"
סעיף 23 "המועצה - " 2א' תפקח באופן שוטף על ביצוע השידורים בידי מורשים לשידורים" 
סעיף 24א'  "המועצה, תקבע כללים בכפוף להוראות התוספת השנייה בשים לב לתפקידיה לפי חוק זה".

 

אשר על כן, מבקשת תנועת אומ"ץ לבחון מקרוב את התאמתה של גב' אוזן לתפקיד יו"ר המועצה לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.