יומן פעילות - שוטף
חשש לניגוד ענייניים של שר החקלאות לפי הנחיות היועמ"ש לממשלה
08/11/2018

 

תנועת אומ"ץ פונה לכבוד היועמ"ש לממשלה ומבקשת להורות לשר החקלאות, אורי אריאל  "להימנע מלטפל או להיות מעורב בכל דרך אחרת בכל העניין הנוגע ליישובים הבאים: טירת צבי...וכו' ". (זאת כאמור בחוות דעת למניעת ניגוד ענייניים בעניינו של השר אריאל שכתבה המשנה ליועמ"ש לממשלה עו"ד דינה זילבר 27.7.2015).

 

על פי מסמכים שהגיעו לתנועת אומ"ץ נראה כי אכן השר אריאל מצוי בניגוד ענייניים מהותי, לכאורה, הנוגע בין היתר לקיבוץ טירת צבי. הקיבוץ מפעיל מפטמה לעגלים מיובאים מאוסטרליה באוניות לפי שיטת "המשלוחים החיים", ולאחר תקופת פיטום בקיבוץ מועברים לשחיטה ולשיווק. 

הנחיות היועמ"ש לממשלה שלעיל באו למנוע אפשרות מצד השר אריאל ליהנות כלכלית מפיטום עגלים בארץ, מאחר והינו בן קיבוץ טירת צבי ויורש החלקה בה התגוררו הוריו בקיבוץ ובני משפחתו עדיין מתגוררים שם.

 

מעבר למסמכים המפרטים את דרישת היועמ"ש לממשלה, לא ידוע לנו על הוצאת כל מסמך, לכאורה, המבהיר שהשר לא מקבל טובות הנאה מהקיבוץ ואם הסדיר את ענייניו הכלכליים עם הקיבוץ או זכויותיו כיורש.

 

על פי ארגון מגדלי העגלים בישראל, חוות הפיטום נמצאת בבעלות הקיבוץ והעגלים המפוטמים נמכרים לסוחר מעזה בשם חוסני עפאנה. מדובר בכ-1500 ראשי בקר בכל משלוח המגיעים לעזה.

 

אשר על כן, ומאחר והשר הינו בן הקיבוץ ותומך מובהק ב"משלוחים החיים" לפיטום בקיבוץ ומאידך הדבר כשלעצמו נוגד במפורש את הנחיות הנ"ל, מתבקשת בדיקה רצינית בנושא. 
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.