יומן פעילות - שוטף
התנגדות להצעת החוק - בחירת יועצים משפטיים למשרדי הממשלה
29/10/2018

יו"ר תנועת אומ"ץ ויו"ר הצוות המשפטי באומ"ץ פנו ליועמ"ש לממשלה בנושא הנ"ל, וביקשו את התייחסותו בנושאים כדלקמן:

 


1.    תנועת אומ"ץ כבר הביעה, לפני כשנה, את התנגדותה התקיפה ליוזמת שרת המשפטים לשינוי שיטת בחירת היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, באופן שבחירתם תיעשה על ידי השר הממונה על המשרד הממשלתי הנוגע בדבר ולאחר קבלת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

 

2.    על פי המצב המשפטי הנוכחי, בחירת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה נעשית באמצעות מכרז המפורסם, כדין, על ידי נציבות שרות המדינה.

 

3.    מינוי יועץ משפטי על ידי השר הממונה על המשרד הממשלתי, כאמור בהצעת החוק, עלול לגרום לכך שהיועץ המשפטי יבחר על פי שיקולים זרים, קרי, היותו מקורב ומזוהה פוליטית עם השר הממנה אותו - עושה דברו - במקום שימונה יועץ משפטי מקצועי, אובייקטיבי המחויב רק לשלטון החוק ולא לשר שמינה אותו.

 

4.    לפני כשנה הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה בכנסת ברוב מזערי.

 

5.    נוכח האמור, ולאור הפרסומים לפיהם הנך מתנגד להצעת החוק, תנועת אומ"ץ חוזרת ומצטרפת לדעת נשיאי ושופטי בית המשפטי העליון לשעבר ולנאמר במכתב ששלחו אליך בזמנו בנדון, בטוחנו שתיתן משקל רב לדעתם.
רצ"ב מכתבנו הראשון בסוגיה זו.


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.