יומן פעילות - שוטף
ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת האשראי ללווים הגדולים במשק
08/10/2018

יו"ר תנועת אומ"ץ, פליצ'ה פנחס פלד ויו"ר הצוות המשפטי באומ"ץ, עו"ד עמירם סבר פונים לד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים בנושא ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת האשראי ללווים הגדולרים במשק בדברים הבאים:

 

"לאחרונה מונתה הועדה שבנדון לצורך בדיקת האשראי שהבנקים נתנו ללווים גדולים במשק, כשזו אמורה, קרוב לוודאי, אף לשמוע, במהלך חקירתה, עדויות פומביות.

בהיות נושא החקירה בעל חשיבות רבה לציבור, תנועת אומ"ץ מצפה וקוראת לך למסור לוועדה כל חומר שיידרש על ידה, ללא יוצא מהכלל, לצורך ברור מלוא העובדות הדרושות לקבלת ממצאי הבדיקה שלשמה הועדה הוקמה.

יצוין כי הוועדה הוקמה על מנת לפקח על הפיקוח על הבנקים ומידת האפקטיביות שלו.

למותר לציין את חשיבות הנושא ואת האינטרס הציבורי שהפיקוח על הבנקים יעשה בצורה יעילה ומיטבית.

זאת בנוסף לזכות הטבעית של הציבור לדעת כיצד כספיו מושקעים ומנוהלים בבנקים. נוסיף ונציין כי מנהלי הבנקים כפופים להוראותייך וכי אם חברי הוועדה סבורים שעל המנהלים למסור לוועדה מידע או חומרים הדרושים לה, כי אז מחובתך לסייע לוועדה בהשגתם.

נבקשך, אפוא, לסייע לוועדה, ככל שזו תדרוש, בקבלת כל המידע והחומר הדרושים לה לצורך ביצוע מיטבי של המטרה לה היא הוקמה.

תנועת אומ"ץ שומרת לעצמה את הזכות ע"פ דין למיצוי הליכים לטובת האינטרס הציבורי המובהק."

 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.