יומן פעילות - שוטף
טיפול משרד היועץ המשפטי לממשלה בפרשת מכון וולקני
05/09/2018

תנועת אומ"ץ פונה במכתב למר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לטיפול משרדו בפרקשת מכון וולקני כדלקמן:

 

תנועת אומ"ץ  פונה אליך בעקבות פרסום בכלי התקשורת לפיו, המשרד שבאחריותך פטר כלאחר יד את פרשת הסתרת דו"ח המולמו"פ (מועצה לאומית למחקר ופיתוח אזרחי) שעסק ביוזמה להעתיק את מכון וולקי לצפון וזאת, כך על פי הפרסום, מבלי שלכאורה,  נערכה בדיקה מקיפה, על ידיכם בנוגע להסתרתו של הדו"ח ע"י לא אחר מאשר פרופ' אבי שמחון, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, בכובעו כראש המועצה הלואמי לכלכלה.

 

מדובר בהסתרת הדו"ח מהצוות שהוקם לבחינת האפשרות להעברת מכון וולקני לצפון, עולה מהפרסום, כי תשובתך לעניין הסתרת דו"ח המולמו"פ, הייתה: - "גורמי המקצוע הרלבנטיים מסרו לנו, כי היא (חוות הדעת המולמו"פ) מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה. בדיקתנו העלתה, כי אכן חוות הדעת זמינה באתר זה. כמו כן, הובהר לנו, כי היא הועברה אל חברי הצוות החברים בו".

 

כמובן שתשובה זו אינה עולה בקנה אחד עם האשמות החמורות ביותר, שלפי העובדות המצוינות בפרסום, מופנות כלפי הגורמים האחראיים להסתרת דו"ח המולמו"פ וזאת בייחוד כשברקע עומד החשש הכבד שרוה"מ קידם את העתקת המכון כדי להטיב עם חברו, שאול אלוביץ.

 

לפיכך, בדיקתכם צריכה להפוך כל אבן, כדי להסיר את העננה הכבדה שרובצת על היוזמה להעתקת המכון ומתשובתכם עולה כי נעשה ההיפך בדיוק. אבן בודדה לא הורמה! נראה לנו כי מן הראוי היה להביא את הדו"ח בפני הצוות האמור, ולא להסתפק בטענה הפורמלית, כי הוא פורסם באינטרנט, כשלא ברור אם חברי הצוות היו מודעים לכך. השקיפות והנוהג הנכונים דרשו הבאתו בפני הצוות באופן ברור, יסודי ובמועד.

 

לשם השקיפות המנהלית, נבקש, אם כן, לדעת אילו בדיקות משרדכם עשה? כיצד הסביר פרופ' אבי שמחון את העובדה שהדו"ח שאותו הוא קיבל ביולי 2016 התפרסם באתר משרד המדע רק 8 חודשים לאחר שהוא קיבל אותו? כיצד פרופ' שמחון הסביר שהדו"ח התפרסם במועד זה רק לאחר חשיפתו בתקשורת ורק לאחר דרישתו של ח"כ בר-לב? כיצד הוא מסביר שהדו"ח התפרסם רק שלושה ימים לפני הדיון בוועדת המדע בראשותו של ח"כ אורי מקלב, שביקש לקיים דיון במקור על הסתרת הדו"ח? כיצד פרופ' שמחון הסביר את תשובתו שלא מסרה על קיומו של דו"ח המולמו"פ בפגישה הראשונה של הצוות שהקים רוה"מ לשאלה אם קיימים דו"חות ציבוריים שעל חברי הצוות להכיר? כיצד פרופ' שמחון הסביר את הראיון שהוא נתן בגלי צה"ל בו הוא הכחיש את העובדה שהוא הזמין את דו"ח המולמו"פ בעוד על הדו"ח עצמו רשום שהמועצה הלאומית לכלכלה בראשותו הזמינה את הדו"ח?

 

בנוסף, כיצד הסביר משרד החקלאות את תגובתו לתקשורת, כשהדו"ח נחשף, לפיה הוא אינו מכיר את הדו"ח ולכן אין הוא יכול להתייחס אליו? האם התקבלה תשובה ממשרד החקלאות לתגובה זו? שכן, למיטב הבנתנו, מנכ"ל משרד החקלאות, חבר בצוות של העתקת המכון וכיצד אם כן, הוא לא הכיר את דו"ח המולמו"פ שהיה מונח לפניו? כיצד תגובה זו של משרד החקלאות מתיישבת עם תשובתכם ש"חוות הדעת הועברה אל חברי הצוות החברים בו"? אם הועברה, מתי הועברה ולמי? האם נערכה בדיקה לאילו חברי צוות היא עברה ומתי, אם בכלל, נערך בה דיון לפני שבג"ץ אילץ את המדינה לדון בה.

 

אודה לתשובתכם בהקדם.

 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.