יומן פעילות - שוטף
הוצאת נושא השחיתות השלטונית מבחינות הבגרות באזרחות
29/08/2018

יו"ר תנועת אומ"ץ, פליצ'ה (פנחס) פלד פנה לשר החינוך, ח"כ נפתלי בנט בנושא הוצאת נושא השחיתות השלטונית מבחינות הבגרות באזרחות, כדלקמן:

 

"על פי מידע שהגיע לתנועת אומ"ץ עולה כי בבחינות הבגרות באזרחות נגרעו שני נושאים מהותיים לחשיבה אזרחית הוגנת למתבגר שהולך להיות אזרח מדינת ישראל.

 

הנושא הראשון הוא נושא התקציב, דהיינו גביית מיסים מהאזרחים וחלוקתם ליעדי פעילות הממשלה בנושאים השונים.

 

הנושא השני הוא ניהול לא תקין של מערכות השלטון במדינת ישראל וכיצד יש לטפל בהן.

 

סוגית השחיתות נוגעת בהיבטים ובמשמעויות של מושג האזרחות. על כן, מיותר לציין כי יש לעודד עיסוק בבעיות ממשיות הנמצאות על סדר היום הציבורי ובעיקר לצערנו, כאשר השחיתות גואה לאחרונה במחזותינו.

 

אין לנו כל ספק שהמציאות מחייבת המשך למידת נושא חיוני זה, במסגרת לימודי האזרחות לבוגרי מערכת החינוך במדינת ישראל, לפני כניסתם למערכת כאזרחי מדינת ישראל.

 

אשר על כן, נראה לנו כי קיימת חובה להכניס נושאים אלו למערכת הלימודים והעמדתם לבחינות הבגרות.

 

נודה להתייחסותכם החיובית בסוגיה חשובה זו וליישומה בשנת הלימודים הקרובה."


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.