יומן פעילות - שוטף
פניית אומ"ץ בגין חשש כבד לפלילים בעניין שיפוץ בית התרבות ברחובות
15/08/2018

תנועת אומ"ץ פונה לכבוד היועמ"ש לממשלה בבקשה לחקור את מה שתואר בדו"ח מבקר המדינה 2018 כהתנהגות חריגה ובעייתית של עיריית רחובות, ראש העירייה, חברי מועצת העירייה, מנהל העירייה, חברי דירקטוריון החברה הכלכלית רחובות (הל"ר) בפרשת שיפוץ בית התרבות בעיר.

דו"ח המבקר מונה שורת נושאים המחייבים חקירת משטרה:
•    הפיכת העירייה וראשה חותמת גומי של קבלן שיפוצים "ללא אמות מידה וקריטריונים שקופים הגם שידעו שהקבלן נתון בקשיים, והדבר עלול לגרום נזק לעירייה". בנוסף ויתרה העירייה לקבלן על המצאת ערבות כנדרש בחוק ושינתה את תנאי המכרז ללא חוזה ובניגוד לכל דין.
•    עקיפת דיני המכרזים תוך "זלזול בחובת השמירה על הקופה הציבורית".

בנושא בטיחות מבנה בית התרבות בעיר סרב מהנדס המבנה לאשר את המבנה מבחינה הנדסית לאחר שקבע שהוא עלול "להביא לסיכון חיי אדם" זאת מאחר והקבלן פעל, לדברי המהנדס בניגוד להוראותיו ולא תיקן פגמים מהותיים במבנה לאחר שנדרש לעשות כן על ידיו.

השערורייה מסתכמת בסכום של 41 מיליון ₪ !! ששולמו לקבלן מבצע העברות לכאורה, בתקופה שבין ינואר 2005 ליוני 2011, תוך תגמול נוסף על עבודות שונות, כביכול, שבוצעו על ידיו על אף שהערכת עלות השיפוץ הייתה כ- 6 מיליון ₪ והגיע עד ל- 11 מיליון ₪.

כולנו זוכרים אסונות המוניים שנגרמו בשל רשלנות בבנייה וקריסת מבנים ומחובתנו להתריע מבעוד מועד.

תנועת אומ"ץ דורשת לבער את הנגע הציבורי והפלילי הכפול שפשט לכאורה, תוך סיכון ממשי לחיי אדם, בעניין שיפוץ בית התרבות ברחובות, בדחיפות האפשרית.
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.