יומן פעילות - שוטף
דרישה לחקירת עובדת ציבור בכירה בחשד לעברות משמעת
18/06/2018

בתנועת אומ״ץ דורשים לחקור עובדת ציבור בכירה בחשד לעברות משמעת


תנועת אומ״ץ פנתה למ״מ נציבות שירות המדינה, מר אהוד פרבר, בדרישה לחקור ביסודיות חשד לעברות משמעת המיוחסות לסמנכ"לית משרד האוצר, הגב' רות אשכנזי.

עוה״ד, עמית עוז, מאומ״ץ מבקש לחקור ביסודיות חשד לעברות משמעת המיוחסות לסמנכ"לית משרד האוצר, הגב' רות אשכנזי.

מדובר בקבלת טובות הנאה, לכאורה, לסמנכ"לית רות אשכנזי ממר איציק מרצ'י, קצין הרכב לשעבר של משרד האוצר, נגדו התנהלה חקירה במשטרה בגין מרמה, גניבה ממעביד ועוד, מכספי משרד האוצר לכיסו הפרטי.

לפי הנטען בתלונתה של גב' שרה ונסו, עובדת משרד האוצר בירושלים, בתמורה לטובות הנאה שונות לסמנכ"לית אשכנזי, לא הושעה כדין מר מרצ'י מעבודתו במהלך חקירת המשטרה וחמור יותר הוצא לפנסיה באישור הסמנכ"לית אשכנזי עם תנאים סוציאליים מלאים ומענקי פרישה.

עד היום, מוסיף עוה״ד עמית עוז, לא קיבלה גב' ונסו מענה לתלונתה.
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.