יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ מבקשת למנוע ניגוד עניינים ממשי במעורבותו של רוה"מ בהחלטה להארכת כהונתו של המפכ"ל
07/05/2018

אומ"ץ פונה למבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף חיים שפירא ומבקשת למנוע ניגוד עניינים ממשי במעורבותו של רוה"מ בהחלטה להארכת כהונתו של המפכ"ל, כדלקמן:

"    

1.    בהתאם לידיעה שהתפרסמה בתקשורת, ראש ממשלת ישראל אינו מתכוון להאריך את תקופת כהונתו של מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני

       אלשיך לתקופת כהונה נוספת.  

 

2.    ידוע לתנועת אומ"ץ כי המשטרה נמצאת במהלך של מספר חקירות הנוגעות לראש הממשלה ואנשים נוספים, מן הסתם המפכ"ל מעורה

       בקורה באותן חקירות . אשר על כן, החלפתו במהלך החקירות הללו יביא לכך שהמפכ"ל החדש  יהיה חייב ללמוד את כל החומר מחדש,

       דבר שיביא לדחיית מועד סיום הטיפול בתיקים הללו. 

 

3.    יתרה מזו, ראש הממשלה הינו נחקר באותם תיקים ולכן, על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים מבחינתו בהחלטה בנושא זה, יש למנוע 

       מעורבותו בדיונים להארכת תקופת כהונתו של מפכ"ל המשטרה . "


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.