יומן פעילות - שוטף
הסתרת מידע בנושא פרסום מזון מזיק
24/04/2018

יו"ר הצוות הרפואי של אומ"ץ, ד"ר משה גורדון פונה לסגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן בנוגע להסתרת מידע בנושא פרסום מזון מזיק

כדלקמן:

 

"בעוד שמשרד הבריאות מדגיש בשנים האחרונות כי השקיפות היא נר לרגליו והינה ערך חיוני בפעילויותיו, כפי שצריך להיות, הוא אוטם עצמו ומונע מהעיתונות לסקר את דיוני הועדה למניעת פרסום מזון מזיק.

כלום יתכן שהדבר נובע מכך ששלשה מתוך חמישה המפרסמים הגדולים במשק הם יצרני המזון הגדולים, שחלקו הוא מזון שיש בו פוטנציאל לגרימת נזקים בריאותיים?

תפקידו החשוב של משרד הבריאות לבחון, לסמן ולהתריע לגבי כל שיש בו נזק בריאותי, תפקיד זה חייב להיות נטול עכבות פוליטיות שיש בהן כדי לשחוק את אמינותו של המשרד.

בלתי סבירה היא ההודעה שדיון הועדה מיום ה' הקרוב (26.4.18) יהיה סגור בפני העיתונות כמי שיש להם מה להסתיר.

כבוד סגן השר, נא שקול שנית החלטה זו ותפתיע בהודעה על פתיחת הישיבה. אתה שליח ציבור ולא שליחה של התעשייה."


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.