יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ פונה אליכם לפעול למינוי מבקרי פנים חיצוניים ובלתי תלויים
28/03/2018

תנועת אומ"ץ קוראת ליו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת, ח"כ ניסן סלומינסקי ולשר הפנים, ח"כ אריה מכלוף דרעי למנות את המבקר הפנימי בחברות הציבוריות ורשויות מקומיות ואזוריות, באמצעות ועדה בלתי תלויה מטעם משרד הפנים ולא באמצעות מינוי פנימי ע"י הנהלת החברה המבוקרת או ראשי הערים.

 

החוק מחייב אמנם חברות ציבוריות במינוי מבקר פנים וכולל פרמטרים שיש לכלול בדו"ח הביקורת אך אינו מתייחס לנקודות הבאות:

 

א.    כפיפותו של המבקר להנהלת החברה המבוקרת. בעוד שהנהלת החברה שמה דגש, מטבע הדברים על "שורת הרווח" במאזנים, תפקיד המבקר הוא לאזן ולדאוג, בין היתר, בין זאת, לעמידה בהוראות וציות לכללי מינהל תקין.


ב.    יש להרחיב את תפקידו של מבקר הפנים כשומר סף של החברות הציבוריות, ולחייב במינימום שעות ביקורת לחברה, באופן שיוצר מיתאם בין היקף הפעילות של החברות לשעות הביקורת המינימאליות הנדרשות לחברה פלונית.


ג.    במסגרת הרחבת סמכויות המבקר הבלתי תלוי, יש להנהיג "סקר סיכונים" שמטרתו למפות סיכונים בתחומים שונים, שההנהלה לא נתנה עליהם בהכרח את הדעת, ובכך למנוע נזקים לחברות ולסייע בפעילותן.


ד.    הכללת דו"ח נושא ביקורת עסקאות עם בעלי עניין שיבדוק את התנהלות החברה בנושאים רגישים תוך עמידה בכללי מינהל תקין. 

 


אשר על כן, רואה תנועת אומ"ץ במינוי מבקר פנים בלתי תלוי לחברות הציבוריות "צו השעה" ומצפה לטיפול ולקידום הנושא בהקדם. 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.