יומן פעילות - שוטף
חשש ממשי לשחיתות בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי
11/04/2018

תנועת אומ"ץ פונה בדחיפות לטיפול בפרשת שחיתות לכאורה חמורה במוסד לביטוח לאומי. הידיעה שהתפרסמה "בחדשות קשת" ב 4.4.2018, חושפת פרשת שחיתות וניגוד עניינים חמורה בוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי, ע"י ד"ר עודד שראל, בכיר בשרות הציבורי בתפקיד מפתח רגיש, המדריך את הרופאים  בין היתר בפרמטרים של קביעת  גובה אחוזי הנכות וקצבת הנכות, הוא גם בעלים של עסק מסחרי פרטי שמקבל לידיו לייעוץ פרטי את אותם מבוטחים שעומדים לפניו קודם לכן  בוועדות של הביטוח הלאומי... 
מדובר אם כן, לא בניגוד עניינים בלבד, אלא גם לכאורה, בשחיתות ציבורית מן המעלה הראשונה, הכוללת בין היתר, חשש למרמה בנסיבות מחמירות והפרת אמונים.
הרופא עצמו צוטט בכתבה כאומר: "אני עוזר בהכנה לוועדות רפואיות. בסוגריים אני אגיד שאני אחראי על כל הקורסים של הכשרת פוסקים לביטוח הלאומי. אני יועץ חיצוני לביטוח הלאומי אז יש שירות שאני מכין את עורך הדין ואת החולה לוועדות הרפואיות כולל מה חסר בחומר, איך להגיש ולסכם את החומר ומה לומר לוועדה". ד"ר שראל נמנע במפורש ובכוונה לומר, שהוא משמש גם כבעלים של חברה פרטית למימוש זכויות רפואיות, חברה שעוסקת בהכנת לקוחות פרטיים להופעה מול אותן ועדות ממש. 
מזעזע לחשוב שגוף ממלכתי בעל חשיבות כה מרכזית במדינת ישראל, מאפשר לכאורה, לשחיתות להתבצע בתוכו ואינו נזעק. 
בבדיקה שערכנו נתגלה להפתעתנו  קוד אתי מפורט כחלק מ"נוהל ניגוד עניינם"  מאת הלשכה הרפואית של הביטוח הלאומי(מרץ 2010). הקובץ מכיל לא פחות מטבלאות המפרטות סוגי ניגוד עניינים מול כל הרופאים בעלי תפקידי מפתח בוועדות הרפואיות הנוהל מופיע תחת הכותרת " מניעה מחשש מניגוד העניינים של רופאים בוועדות הרפואיות".

"מטרתו של הנוהל למנוע את הרע בטרם אירע, לכן אין צורך להוכיח ניגוד עניינים בפועל, אלא, די בכך שקיים חשש אובייקטיבי לכך, מחובתנו להתייחס לניגוד עניינים התייחסות יתירה ובכובד ראש".... בקובץ עצמו נכתב במפורש: "על רופאי הוועדות חל איסור לתת חו"ד פרטית כאשר ידוע לו שחוות דעת זו מיועדת להגיע לביטוח הלאומי". ובאותו עמוד נכתב "בכל מקרה רופא לא יידון בוועדה בעניינו של מבוטח שלו נתן חוות דעת". וכמו כן "איסור קבלת טובת הנאה מהמבוטחים".
לסיום הפרק העוסק בניגוד עניינים נכתב "לשם יישום החוזר והנהלים שנקבעו תוקם ועדה לניגוד עניינים שתתכנס אחת לחודש, ותורכב מ- 1) נציגים מהלשכה הרפואית. 2) נציגים מהמשפטית 3) נציגים מביקורת פנים...." 
יש להדגיש, כי עסקינן לא ברופא פלוני שנותן  חוות דעת אסורה לקרוב משפחתו או למי שנמצא אתו בקשרים כלכליים, ועובר עבירה אתית חמורה, אלא בעניין חמור שבעתיים:  כמי שאחראי לנושא הדרכת הרופאים היושבים בוועדות מחד משמש בעלים של חברת יעוץ למבוטחים בוועדות מאידך, מה שמזמן שחיתות מלוא הטנא.  
אשר על כן, תנועת אומ"ץ דורשת להשעות לאלתר את ד"ר שראל מתפקידיו  בביטוח הלאומי כצעד מיידי , וכמו כן לנקוט בצעדים המשפטיים והציבוריים המתחייבים מפרשה זאת. 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.