יומן פעילות - שוטף
מינוי יו"ר דירקטוריונים בחברות ממשלתיות
19/11/2017

עו"ד עמירם סבר, חבר הצוות המשפטי של תנועת אומ"ץ פונה לכבוד מבקר המדינה - השופט (בדימוס) יוסף שפירא כדלקמן:

 

"לאחרונה פורסם כי ישנה כוונה להקל על שרים למנות יו"ר דירקטוריונים בחברות ממשלתיות.

לעניין זה, יצוין כי רשות החברות הממשלתיות הקימה בעידוד שר האוצר הקודם – קבוצת (נבחרת) מועמדים לכהן כדירקטורים בחברות ממשלתיות וזאת לאחר הליך ארוך ומורכב בו נבדקו ביסודיות נתוניהם של מי שהגישו מועמדות לשם כך.

הקמת הרשומה האמורה יצרה נורמה חדשה לבחירת דירקטורים כאמור, באשר אלו חייבים להיות בעלי נתונים מתאימים המכשירים אותם לתפקיד דירקטור.

למותר לציין, שמינוי דירקטור בחברה ממשלתית נותן לממנה כוח ומחויבות של הממונה כלפיו, כמו גם מתן "צ'ופר" למי שהממונה חפץ ביקרו.

אמנם, מינוי דירקטור אינו מעוגן כיום בחוק, אולם כללי מינהל תקין, כמו גם הרצון להימנע ממינויים פוליטיים ו/או מינויים שאינם ממן העניין, מחייבים פעולת מינוי של מי מהנבחרת האמורה אשר הוקמה, ובכך למנוע מינויים של מי שאינם מתאימים לתפקיד זה. אין חולק כי הכוונה בהליך בחירת קבוצת הנבחרים הייתה מינוי המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד הדירקטור וזאת לאחר ועל פי תוצאות הליכי המיון האמורים.

התעלמות מהקבוצה האמורה ומינוי מי שאינם נכללים בה, תהווה נסיגה וחזרה למצב הבלתי תקין ששרר עד מינויה.

מעבר לדרוש, יצוין כי מינוי מי אשר אינם נמנים בקבוצה זו, עלול, בסבירות גבוהה, לגרום לפעולה בלתי תקינה של החברות בהן הם יכהנו – דבר שבוודאי יגרום לבזבוז כספי הציבור, באשר בחברות ממשלתיות מדובר.

נבקשך, אפוא, לבדוק נושא זה ולפעול כמתבקש, על מנת למנוע ולסכל מינוי דירקטורים שאינם נמנים על הקבוצה שנבחרה."
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.