יומן פעילות - שוטף
עמותת א.מ.י.ר - בדיקת רשות התאגידים - רשם העמותות
05/12/2017

להלן נוסח פנייתו של עו"ד עמירם סבר חבר הצוות המשפטי של תנועת אומ"ץ למבקר המדינה בנושא הנ"ל:

 

1.    עמותת א.מ.י.ר הינה עמותת יוצאי רומניה בישראל, שמטרותיה היו :
א.    הקמת מוזיאון יהדות רומניה.
ב.    כנסים בינלאומיים בירושלים.
ג.    ייצוג יהדות רומניה.
ד.    טיפול בנפגעי הנאצים.
    במסגרת זו, העמותה אמורה לטפל בסכומי כסף גבוהים שמקורם הינו קרן "קריטטה"     ברומניה, אשר קיבלה מממשלת רומניה את נכסי הציבור שהיו שייכים לקהילת היהודים     במדינה זו. מכספים אלו, הקרן העבירה לעמותת א.מ.י.ר מעל 21 מיליון ₪.

2.    כאמור, העמותה, בין היתר, אמורה להשתמש בכספים אלה לבניית מוזיאון יהדות רומניה וסיוע לניצולי השואה יוצאי מדינה זו.

3.    למיטב ידיעתנו, מירב הכספים האמורים הוצאו למעשה לא למטרתה העיקרית של העמותה – בניית המוזיאון – אלא להוצאות כלליות/מנהלתיות ותמורה כספית לגופים הקשורים לעמותה ו/או למי מחבריה.

4.    בעניין זה, הוגשה תלונה לרשם העמותות, לרבות בעניין חריגים נוספים וחמורים של התנהלות העמותה וזו "נבדקה" על ידי רו"ח חיצוני מטעם הרשם.

5.    למרבה הצער, אנו מתרשמים שה"בדיקה" האמורה, הגם שממצאיה הוגשו בחוברת מרשימה, למעשה נעשתה באופי חלקי בלבד, ללא בדיקה מעמיקה של כל הדרוש.
עורכי הבדיקה התבססו, במרבית מסקנותיהם, על דברי אותם גורמים – הן במסמכים והן בבדיקה בפועל – מה אכן נעשה או לא נעשה בעמותה (כפי שמסרו אותם גורמים),
ללא אימות הנטען שנעשה.

6.    כמו כן, המתלוננים, אשר פנו לרשם העמותות (ב- 3.12.14), העבירו לרשם תלונה בת 9 עמודים להם צורפו נספחים רבים. נראה לנו כי, בנסיבות אלה, היו מקום וחובה לכך שעורכי הדו"ח היו נפגשים עם מי מהמתלוננים, מציגים בפניהם את הדרוש ומקבלים את התייחסותם ל"תשובות" העמותה ולטיוטת הדו"ח קודם חתימתו.

7.    עמותת אומ"ץ פנתה בעניין זה, מספר פעמים, לרשות התאגידים, ונענתה, ע"י מתמחה מהרשות, כי "העמותה תיקנה את כלל הליקויים שנבדקו בביקורת עומק והעבירה לרשם אסמכתאות של תיקונם" וכי הרשם קיבל עמדה זאת.

8.    כאמור, למעשה לא נעשתה בדיקה ראויה ומעמיקה של תלונה נגד העמותה והבודק הסתמך רק על דבירי מי מנציגיה, ללא בדיקה מעמיקה וללא קבלת התייחסות המתלוננים כאמור. לדוגמא: קיימים נהלים קריטריונים בנושאים שונים, אך בפועל הם אינם מיושמים.

9.    למטב ידיעתנו, בפועל העמותה כמעט לא שינתה את הדרוש בהתנהלותה לשם מילוי מטרותיה ומילוי כל דרישות הדין להנהלות תקינה.

10.    משכך, בהנחה שיש ממש בדברים אלה, תנועת אומ"ץ  פונה אליך ומבקשת את בדיקתך בכל הנוגע ל"בדיקה" הבלתי נאותה, ולו לכאורה, שנעשתה ע"י רשם העמותות.

11.    אנו מודיעים בזאת כי נציג המתלוננים מוכן למסור לכם ו/או לכל גוף שידרש כל מידע ומסמכים המצויים ברשותו.

12.    מעבר לדרוש, יצויין כי העמותה לא קיבלה אישור ניהול תקין במשך חמש שנים כמתבקש בחוק.

13.    לשם הזהירות, מובהר כי כל האמור לעיל הינה לכאורי ונכתב למיטב ידיעתנו.
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.