יומן פעילות - שוטף
התמהמהות מתמשכת בחקירות ראש הממשלה וחשודים נוספים
09/04/2018

תנועת אומ״ץ בפנייה לשרת המשפטים איילת שקד על ההתמהמהות המתמשכת בחקירות רוה"מ וחשודים נוספים תוך חשש ממשי לניגוד עניינים של היועמ"ש.

 

במכתב כותב יו״ר אומ״ץ פליצ׳ה פלד:

 

״ תנועת אומ"ץ  פונה אליך באשר לחקירת הפרשיות בהם מעורב, לכאורה, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, עם חלוף חודשים רבים בהם נחקרים אנשים רבים ע"י משטרת ישראל הקשורים למערכות ביטחוניות, כלכליות, ציבוריות ושלטוניות. בהיות תנועת אומ"ץ הראשונה שיצאה בגילוי מבוסס מיידעים על פרשת הצוללות שהיוו בסיס להתחלת חקירות בנושא, לאחרונה נוצר הרושם בתנועת אומ"ץ גם אם תילקח בחשבון הצטברות והצטרפות מיידעים ועדים נוספים, עדיין החקירות מתמהמהות ומתמשכות שלא לצורך, בנימוקים של השלמות, העמקות, "הפיכת כל אבן.." וכו', ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

 

לא זו אף זו - אומ"ץ התריעה באופן נחרץ מרגע עלות המחשבה למנות את מזכיר הממשלה דאז, עו"ד אביחי מנדלבליט, ליועץ המשפטי לממשלה, על חשש משמעותי של ניגוד עניינים, ואף שהיועמ"ש הודיע בזמנו לבית המשפט שידיר רגליו מעניינים הקשורים לראש הממשלה כשהוא שימש כמזכיר הממשלה, ולמרבה הצער לא כך הוא.

 

אומ"ץ מקווה ומצפה שהליכי החקירות השונות במשטרת ישראל ומיצויים בפרקליטות המדינה יסתיימו  במהרה וזאת כדי לפזר את העננה המרחפת מעל ראשם של קברניטי המדינה. זאת ועוד, לאפשר ניהול תקין של ענייניה הבוערים של מדינת ישראל ויפה שעה אחת קודם, כמו גם נקיטת הליכים משפטיים נגד הנאשמים ככל שימצאו כאלה, על סמך החקירות.

 

בנסיבות האמורות, כפי שצוין גם במכתבנו אליך מתאריך 24.10.17 בסוגיה זו, עולה צורך דחוף שהיועמ"ש יחדל לאלתר מלהיות מעורב בחקירות ראש הממשלה ומקורביו, בשל החשש הממשי לניגוד עניינים שהוא מצוי בו, ולחילופין יש למנות גורם חיצוני מיוחד בחקירות רוה"מ ומקורביו, כגון: שופט עליון בדימוס וכו', שאליו תהיה כפופה גם הרשות החוקרת בעניין זה, לצורך זירוז החקירות המתבקשות וסיומן המהיר״.
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.