יומן פעילות - שוטף
פנייה לרנ"צ רוני אלשייך, מפכ"ל המשטרה בנושא: חשש לפעילות בניגוד לחוק במערכת הבחירות 2015 שלא נחקרה כחוק
26/02/2018

1.    בתאריך 24.12.2015  פנה אליכם חבר מועצת עיריית רחובות לשעבר, מר חנניה וינברגר, בדרישה לפתוח בחקירה נגד סגן ראש העיר, עו"ד מתן דיל, בשל פעילויות, לכאורה, בלתי-חוקיות חמורות במערכת הבחירות האחרונה לרשויות המקומיות.

2.    בתאריך 29.8.2016  קיבל וינברגר את תשובת משטרת ישראל, יאח"ה, להב 433 - 
     "אין אשמה פלילית" (רצ"ב).

3.    בתאריך 30.9.2016  הגיש חנניה וינברגר ערר על ההחלטה הנ"ל.

4.    בתאריך 4.7.2017  קיבל מר וינברגר את תשובת פרקליטות-המדינה הדוחה את הערר שהוגש על ידו (רצ"ב).

5.    מר וינברגר פנה אלינו לאחרונה וביקש טיפול מחודש בנושא.

6.    העובדה שאנו עומדים השנה לפני מערכת בחירות לרשויות המקומיות מעניקה לפרשה זו משנה חשיבות ודחיפות בדבר חובת המשטרה לחקור פרשה זו באורח יסודי. 

7.    לפי דברי וינברג, עו"ד יניב מרקוביץ - משנה ראש העירייה ויו"ר הדירקטוריון, פנה אליו וביקש את עזרתו וטיפולו במידע חמור הגובל בפלילים שהיה לו אודות "סגן ראש העירייה, עו"ד מתן דיל, חתם על הסכם עם מר שחר אופשטיין, איש עסקים ונדל"ן, שיישא בהוצאות ויממן לו, בקדנציה הנוכחית, את שירותי הייעוץ, הפרסום ועוד.. של הבחירות המוניציפאליות שתערכנה לקדנציה הבאה שתתקיימנה.. בשנת 2018". עו"ד מרקוביץ, אמר כי מר שחר הופשטיין אפילו הראה לו את החוזה שנערך ביניהם שעלותו הכוללת הינה בסך של 150,000ש"ח (כל שנה ישולם סך של 30,000ש"ח). עו"ד מרקוביץ הצהיר כי ראה גם קבלה, לפיה כבר בוצע התשלום הראשון (מ-5 תשלומים) בסך של 30,000ש"ח. וינברגר טען בתלונתו כי "זהו מעשה המנוגד בעליל לחוק, ומהווה עברה פלילית מובהקת".

8.    לאחר קבלת תשובת הפרקליטות הוא פנה אל מר ירמיהו נחום, שהיה מנהל מטה מערכת הבחירות של סגן ראש העיר, עו"ד מתן דיל, ושאל אותו "האם נחקרת או נשאלת במשטרה או ע"י משהו ממשרד מבקר המדינה בנושא מתן דיל ?".
תשובת מר ירמיהו נחום, שהיה מנהל מערכת הבחירות של הנ"ל הייתה "לא. על מה מדובר?". 

9.    וינברגר הבהיר את שאלתו, המדובר הינו "בנוגע להתנהלותו של מתן דיל במערכת הבחירות האחרונה". 
תשובת  מר ירמיהו נחום שוב הייתה "לא ידוע לי. אמור להיות משהו לגבי זה ?".
וינברגר : "מסביבתו של מתן נשאלו או נחקרו כמה אנשים. האם אתה היית ביניהם ? ההיגיון אומר שמנהל מערכת הבחירות יהיה אחד הנחקרים. תמוה". 
תשובת נחום ירמיהו שוב הייתה שלילית :"לא הייתי ביניהם. ורק הרגע שומע ממך. אל תשכח שאני עשיתי הכל בהתנדבות ללא שום שכר". 
וינברגר : "גם אם היית עובד תמורת שכר לא פשעת בכך. חלף עבודה מותר לקבל שכר ראוי".

10.    לאחר זמן נפגשו וינברגר וירמיהו, והאחרון שוב הצהיר מפורשות ונחרצות בפניו שהוא {ירמיהו} לא נשאל ולא נחקר במשטרה כלל.

11.    תמוה ביותר שיחא"ה מנהלת את חקירותיה בצורה הנראית לא מושלמת ולכאורה, בלתי מקצועית. האם לא הייתה חובתה היסודית והחד משמעית של להב 433, דווקא, לחקור בראש ובראשונה את מר נחום ירמיהו, שהיה מנהל מערכת הבחירות של עו"ד מתן דיל ? האם נציג פרקליטות המדינה, המלווה את חקירת המשטרה נתן את הסכמתו לאופן הבלתי מקצועי והתמוה ביותר של "חקירה" או שמא הייתה כאן, לכאורה, סיבה בלתי מובנת לכל בר דעת.

תנועת אומץ סבורה שמן הדין היה כי מנהל מטה מערכת הבחירות {של עו"ד מתן דיל - סגן ראש העיר}  מר ירמיהו נחום, ועו"ד יניב מרקוביץ – משנה לראש העיר שהאשים באופן מפורש ומפורט בשיחותיו עם וינברגר את התנהגותו הבלתי הולמת, לכאורה, של עו"ד מתן דיל ?! כל אלה מן הראוי  שייחקרו באורח מקצועי, מעמיק ויסודי!.
אני חייב להדגיש כי מר חנניה וינברגר הודיע לנו שהוא מוכן, פעם נוספת, או בכל פעם שיתבקש במסגרת מתן עדות, תשאול או כל אשר ידרש ע"י המשטרה, להבהיר את דבריו בפניכם.

אומץ חרטה על דגלה כיעד מרכזי לשנת 2018 את המאבק המוגבר בצמצום השחיתות בתחום המוניציפאלי, ברשויות המקומיות.
אומץ תובעת לקיים מחדש חקירה יסודית וממצה ביותר על ידי צוות חוקרים מיומן ומקצועי לאלתר וללא כל דיחוי.
(ברשות אומ"ץ העתקי הפנייה ונספחיה של מר חנניה וינברגר ).
 


 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.