יומן פעילות - שוטף
עו"ד פנחס (פיני) פישלר פנה בשם תנועת אומ"ץ אל ראש מח"ש באמצעות היועץ המשפטי לממשלה בנושא רנ"ץ (בחופשת שחרור) יוחנן דנינו.
18/12/2015

בפנייה של עו"ד פנחס פישלר בשם תנועת אומ"ץ אל ראש מח"ש באמצעות היועץ המשפטי לממשלה נכתב:
מרשתי, תנועת אומץ, מילאה ידי לפנות אל כבודכם, בהקדם, בבקשה, כדלהלן;
1. ביום 17/12/2015, שודרה בערוץ 2, התוכנית "עובדה" עם הגב' אילנה דיין ונסלי ברדה.
2. חלקו הראשון של התוכנית, נסב לעניין התנהלותו התמוהה (בלשון המעטה) של המפכ"ל היוצא רנ"ץ יוחנן דנינו וביחסים שניהל עם קצינה זוטרה (היא המתלוננת כנגד ניצב רוני ריטמן בפרשה הידועה כ"פרשת ריטמן"), אז, בדרגת פקד, כיום רפ"ק, ואשר שמה המלא שמור אצלנו.
3. למעלה מן הצורך, נציין, כי  מר דנינו הינו עדיין  שוטר במשטרת ישראל, כזה המצוי בעת הזו בחופשת שחרור והוא טרם "פשט מדיו".
4. מתכני התוכנית, עולה קשר אישי, אם לא "אינטימי" ואולי גם מעבר לו, בין מפכ"ל מכהן לבין קצינה זוטרה, עוד מן הימים בהם נשא על כתפיו דרגות ניצב בתפקיד ממ"ז ואולי אף קודם לכך.
5. עניין לנו בקשר תמוה, בלשון המעטה, המלווה בשיחות טלפון רבות, חילופי מסרים  / הודעות שיגורי  "אס. אם אסים", "התייעצויות" בתחום קידום קצינים ומינויים, ביקורים (תכופים?) בבית הקצינה וכיו"ב. בקשר כזה, רואה מר דנינו קשר של "ידידות אמיתית".
6. מן הקשר בין השניים, עולה, לכאורה, מערכת יחסים מעוררת תמיהה והסתייגות (בלשון המעטה], מערכת יחסים הצריכה בחקר ודרישה בשאלות ובתשובות, מערכת יחסים אישית (אם לא למעלה מכך), על פיה משיאה הקצינה הזוטרה עצות למכביר למפכ"ל דנינו, כגון; את מי למנות לתפקיד/ים, את מי אין למנות, את מי לקדם, את מי לא, מדוע כן או מדוע לא ולאיזה תפקיד  וכיוצא בכגון דא.
7. לא זו אף זו: כידוע, מר דנינו זומן למסור עדות במח"ש, בכל הקשור לפרשה הידועה כ"פרשת ריטמן" במסגרת התלונה שהגישה אותה הקצינה ממש, כנגדו, קצינה אשר עבדה בכפיפות לתת ניצב גיא ניר, ושגם את קשריה עם האחרון, יש לבחון ולחקור בחינה מקצועית ודקדקנית, באיזמל מנתחים, שמא, ביחסי מרות עסקינן.
8. אלא, כך נדמה, מר דנינו, מצא מטעמיו למסור רק עדות חלקית, מעט מזעיר, בבחינת גילה טפח, כיסה טפחיים, הסתיר את אשר ביקש להעלים, משיקוליו האישיים .
9.  נדמה, בכל הכבוד, ובכל הזהירות הצריכה, הנדרשת והמתבקשת, כי קם חשד, לכאורי, לשיבוש מהלכי חקירה, הכל מתוך כוונה, לכאורה, להרחיק עצמו מליתן רקע והסברים, אודות קשריו האישיים (אם לא למעלה מכך] עם אותה קצינה זוטרה, הבוחשת בקדירה, בבחינת "חומר ביד היוצר".
10. המסכת המדאיגה והמביכה (בלשון המעטה), זו העולה מן התוכנית "עובדה", מצביעה על התנהלות תמוהה, לכאורה, כדי שערורייתית, נפסדת ופסולה, על ידי מי שעמד בראש המשטרה והטיף לאחרים, חדשות לבקרים, את שלא יישם על עצמו, בהיעדר כל דוגמא אישית מחייבת, בבחינת שכח את האמירה: "קשוט עצמך קודם".
11. ודוק: מה למפכ"ל מכהן ליתן הסברים, אמתלות ותירוצים בפני קצינה זוטרה, אודות הברירה או חוסר הברירה והשיקולים בקידומו או במינויו של קצין זה או אחר או באי קידומו של זה או אחר?
12. לא זו אף זו: תנועת אומץ' קיבלה לאחרונה מידע, החייב בבדיקה, אודות קצינה בכירה אחרת, אשר קודמה לדרגת נצ"מ, והמקורבת מאד למפכ"ל יוחנן דנינו, חרף לממצאי בדיקות שנערכו בעניינה וחרף להתנגדות נחרצת, נמרצת ואף גורפת אשר קמה בספ"כ, בישיבה שעניינה בבקשתו לקדמה בדרגה ובתפקיד. אגב כך, גם עניין זה נבקש להעביר לבדיקת מח"ש, במסגרת החקירה המתבקשת אודות התנהלותו התמוהה של מר דנינו. 
13. כעולה מן המקובץ, נטען, כי אין מנוס, אלא מלפתוח בחקירה במח"ש, בעניין התנהלותו של מר דנינו, התנהלות תמוהה, נפסדת ופסולה, כזו המעלה, ריח רע אף עם גוון פלילי, לכאורה (שיבוש מהלכי משפט, יחסי מפקד פקודה וכגון דא).
14. עוד טוענת מרשתי, שמא, חלילה, מצא עצמו מר דנינו או שמא יכול היה למצוא עצמו, בסיטואציה קשה ובלתי נסבלת, אשר בה ניתן לסחוט הימנו מהלכים, החלטות ופעולות, תוך ניצול לרעה של אותה הסודיות / הדיסקרטיות שאפפה את הקשר  האישי (אולי אף אינטימי, לכאורה) בין השניים, לאורך תקופה ארוכה. אך ברור הוא כי גם עניין זה, יש ובצריך לחקור ולברר, באמצעות חקירה ומקצועית ואחראית, נטולת משוא פנים ופניות.
15. הנה כי כן, באנו כאן בבקשה דחופה, נוכח הדברים הקשים והחמורים האמורים במורם, אלו שנחשפו ובאו בציבור באמצעות התוכנית "עובדה" (17/12/2015), לצד החומרים הנוספים שהובאו לידיעת מרשתי, בעניינים אחרים ודומים, להורות מטעמכם על פתיחה בחקירה, משאין מנוס, אלא מלמצות את חקר האמת כדי שורשה ולהציף מעלה את ההתנהלות המבישה / המביכה, קשה ככל שתהא, גם אם מדובר באדם שנשא בתפקיד בכיר, ושעמד בראש הארגון האמור לאכוף את החוק ולשמש דוגמא אישית ומופת לאחרים – לאזרח הקטן ולשוטר מן השורה.
16. היה ותמצא לנכון, נא העבר עותק מכתבי זה לידיעת פרקליט המדינה, מר שי ניצן.
 
 
 

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.