יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ: מינוי מר יגאל עמדי ליו"ר המועצה לתרבות ואמנות
21/10/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל היועץ המשפטי לממשלה כותב יו"ר הנהלת התנועה אריה אבנרי:
תנועת אומ"ץ פונה אלייך בזה, בעניין כוונת שרת התרבות והספורט הגב' מירי רגב, למנות את מר יגאל עמדי ליו"ר המועצה לתרבות ואמנות. תנועת אומ"ץ מבקשת כי תנחה את כב' שרת התרבות והספורט לשקול מחדש את המינוי, נוכח עברו הבעייתי של המועמד לתפקיד, והקושי שמינוי זה מעורר מבחינת טוהר המידות של מר עמדי. אפרט את הדברים להלן:
1. עפ"י דו"ח מבקר המדינה שפורסם ביום 9.5.07  (להלן: הדו"ח) העביר מפעל הפיס  סכומי כסף לעמותות  המנוהלות על ידי מקורבים לחברי דירקטוריון מפעל הפיס.
הדו"ח במלואו פורסם באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה.
2. בדו"ח נקבע כי יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס, מר שמעון כצנלסון, יזם החלטות למתן  תמיכות  מקופת המועצה לתרבות ולאמנות שליד מפעל הפיס, לששה גופים שהיה לו עניין אישי בהם. בין היתר  נקבע, כי מפעל הפיס העניק מתנות לחברים אישיים של  היו"ר.
3. עוד על פי האמור בדו"ח, מר יגאל עמדי, שהיה אז חבר בדירקטוריון מפעל הפיס, פעל לאישור העברת כספים לעמותות שבניהול בני משפחתו.
4. עפ"י מה שנקבע בדו"ח, מר עמדי נטל חלק בהליך אישור הענקת מענקים לעמותה, שבראש הועד המנהל שלה עמד אביו של מר עמדי, וכן נטל חלק בהליך אישור מענק לעמותה נוספת, שאביו היה חבר הועד המנהל שלה.
5. על פי האמור בדו"ח, עבר מר עמדי, לכאורה, עבירה של זיקה פרטית, עבירה לפי סעיף 278 לחוק העונשין, וכן עבירה של מרמה והפרת אמונים ע"י עובד הציבור, עבירה לפי סעיף  284 לחוק  העונשין.
6. תנועת אומ"ץ הגישה למשטרת ישראל תלונה נגד מר עמדי, זאת במכתבינו אל היחידה הארצית לחקירות הונאה, מיום 21.5.2007. העתק מכתב התלונה –  המצורף בזה -  נשלח אל היועץ המשפטי לממשלה.
7. כן מצורפים למכתבי זה המסמכים המפורטים להלן:      א. הקטע הרלבנטי של הדו"ח. ב.  תשובת ראש יאח"ה  מיום 27.5.2007    ג.  מכתב הח"מ ליועץ המשפטי לממשלה מיום 24.6.2007   ד. תשובת לשכת היועץ המשפטי לממשלה מיום 1.7.2007                             ה.  מכתבנו לפרקליט המדינה מיום 26.7.2007    ו.   מכתב עו"ד בעז ארד, ב"כ תנועת אומ"ץ, ליועץ המשפטי לממשלה,  מיום 7.7.2008   ז.  מכתב לשכת היועץ המשפטי לממשלה מיום 9.7.2008   ח.  מכתב עו"ד גליקסברג מפרקליטות המדינה  מיום  3.8.2008 ט.  מכתב עו"ד בעז ארד, ב"כ תנועת אומ"ץ, ליועץ המשפטי לממשלה,  מיום  13.5.2009  י.    תשובת פרקליטות המדינה מיום  21.6.2009
8. אף שבסופו של דבר הוחלט כי ניגוד העניינים בו עמד מר עמדי, אינו עולה כדי עבירה פלילית של הפרת אמונים, ראוי לשוב ולבחון את נסיבותיה של פרשת התמיכות לעמותות הקשורות באביו של מר עמדי, תמיכות שמר עמדי נטל חלק בתהליך אישורן (ראו בדו"ח מבקר המדיה וכן במכתב פרקליטות המדינה מיום 21.6.2009, לעיל.  
9. מר עמדי העמיד עצמו ביודעין, בהיותו עובד ציבור, בבואו לקדם מתן תמיכות לעמותות שנוהלו בדי בני משפחתו.  מר עמדי הוכיח במעשיו אלה, כי אין הוא ראוי לכהן בתפקיד ציבורי כלשהו. הפסול שנפל בהתנהגותו של מר עמדי מצביע על אי כשירותו לשמש בתפקיד ציבורי, שמעצם מהותו מחייב מודעות לחשיבות השמירה על טוהר המידות. מר עמדי כבר הוכיח, כי טוהר המידות הוא ממנו והלאה, גם אם בפרשה זו הוחלט, כי אינה חוצה את הרף הפלילי.
10. תנועת אומ"ץ סבורה כי אינטרס הציבור הוא, כי לא יתמנו לשרת בו, וודאי לתפקידים בכירים, אנשים שעברם הציבורי מפוקפק ובעייתי. מר יגאל עמדי הוא בעל רקורד מוכח.
11. הפרשה הנידונה בה מעורב מר עמדי מזכיר את עניין אחר,  שנידון בבג"צ 4456/94  אמיתי – אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות נ. היועץ המשפטי לממשלה וח"כ אבנר חי שאקי (להלן: ענין שאקי). עמותת אמיתי, אותה ייסדתי ובראשה עמדתי שנים רבות, ואשר תנועת אומ"ץ  קמה והחייתה את פעולתה, עתרה נגד החלטת היועץ המשפטי דאז, מ. בן יאיר, שהורה שלא להעמיד לדין את חה"כ שאקי המנוח, בפרשה שנודעה כ"פרשת העמותות". חה"כ שאקי, בהיותו שר בממשלה וחבר ועדת השרים לחלוקת עזבונות לטובת המדינה, ניצל את מעמדו כדי לסייע להקצאת כספי עזבונות, לטובת עמותות שנוהלו ע"י בני משפחתו ומקורביו. בג"צ, בפסק דינו מיום 7.8.96 , קבע כי החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בפרשת העמותות  נגועה בשיקולים זרים ולוקה בחוסר סבירות קיצוני, וביטל את ההחלטה.  הדברים שנאמרו בפסה"ד  של בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, בענין שאקי, יפים גם לעניננו.
12. אף אם חלפו כמה שנים מאז נחשפה פרשת השחיתות בה נגוע מר עמדי, הפסול שהוטל בו לא קהה. ההחלטה שלא להעמידו לדין פלילי, אינה יכולה להתפרש כאילו ניקתה את מר עמדי מהכתם החמור שדבק בו.
13. לפיכך אנו מבקשים כי תבחן את המינוי, ותנחה את כב' שרת התרבות והספורט, כי תימנע ממינוי בלתי ראוי זה.
14. לאור מה שנקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון, לעניין אמות המידה שיש לאמץ במינויים של בכירים בשירות הציבורי, שמורה לתנועת אומ"ץ הזכות לעתור כנגד המינוי הפסול  הזה, ולבקש סעד בבית המשפט הגבוה לצדק.
                                                               
העתקים:
פרקליט המדינה – מר שי ניצן
שרת התרבות והספורט, גב'   מירי רגב

הקלק כאן לעיון בתשובת משרד המשפטים

ראה התכתבות נוספת בנושא 

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.