יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ: ענת עוזרי – רשות השידור
06/08/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל מבקר המדינה כותב חבר צוות משפטי של התנועה עו"ד עמירם סבר:
ענת עוזרי מכהנת כיו"ר הוועד המשולב של עובדי רשות השידור המייצג כ - 500 עובדים.
במסגרת תפקידה, עוזרי חשפה מיקרים רבים של שחיתות לכאורה ו/או מיקרי התנהגות בלתי הולמת ו/או בלתי חוקית של עובדי הרשות, לרבות עובדים בכירים בה.
הדבר היה לצנינים בעיני ההנהלה הזמנית של הרשות ו/או נציגי כונס הנכסים הרשמי, ולפיכך הוחלט על ידי מי מגורמים אלה להפסיק את עבודתה ברשות.
עוזרי הוזמנה לשימוע לפני פיטורין ליום 9.8.15, אך ביקשה לדחותו היות ובא כוחה ישהה באותו מועד בחו"ל.
בקשתה סורבה והיא התבקשה להגיש לעורכי השימוע את גרסתה ועמדתה בכתב - דרישה המנוגדת לדין ופוגעת קשות בזכויותיה ובאפשרותה לייצוג הולם בפני וועדת השימוע.
על פני הדברים, נראה לתנועת אומ"ץ שההחלטה להפסיק את עבודת עוזרי נעשתה משיקולים זרים, בין היתר נקמנות ורצון להפטר ממנה, כמי שחשפה את התנהגות הרשות ועובדיה.
נבקשך לבדוק פנייה זו כדחופה ולהוציא לגב' עוזרי "צו הגנה" כמתבקש על פי סעיף 45ו' לחוק מבקר המדינה.

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.