יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ: מרכז הדרכה ומבצעים של משטרת ישראל
05/07/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל מבקר המדינה כותב שאול שני ממונה תחום הפרוייקטים של התנועה:
באזור התעשייה המערבי של העיר בית – שמש פועל מרכז הדרכה ומבצעים של משטרת ישראל.
מרכז זה נחנך ב - 1.15  ונועד לשמש , לפי מידע שפורסם את משטרת ישראל לצורך שיפור מערך ההדרכה של המשטרה.
המרכז הוקם בשיטת PFI  (Private Finance Intiative)או שיטה דומה. במכרז להקמה ולתפעול המרכז זכתה חברת פוליסיטי בע"מ.
על פי הפרסומים בחברת פוליסיטי שותפות , חברת שיכון ובינוי (50%) וחברת שמירה ואבטחה ג'י. פור. אס. (50%) חברת G4S הינה  ( ע"פ המפורסם באתר שלה באינטרנט) ספקית פתרונות האבטחה והבטיחות המובילה בישראל.
לאור זאת תמוה כיצד יכולה חברת פוליסיטי לפעול למתן שירותי הכשרה לגופים מונחים ע"י משטרת ישראל במתקן ההדרכה , כאשר אחת מבעלי המניות העיקריים בחברה הינה כאמור חברת שמירה ואבטחה.וזאת היות ובהתאם לסעיף 1ה' לפרק ב' לנוהל תו תקן למוסד הכשרה למאבטחים (90.029.967) :
"על החברה ועל כל בעל עניין בה (למען הסר ספק , בעל עניין הו לרבות : בעלים, שותפים, מנהלים, מדריכים, כל בעל תפקיד במוסד ההכשרה וכל בעל עניין אחר, אם יש ספק כלשהו נא לבדוק זאת מול מדור הכשרות), חל איסור להיות בעל עניין בעסק העוסק בביצוע אבטחה ושמירה במישרין או בעקיפין, כולל לא להחזיק בבעלות של חברת אבחה או חברה הנותנת שרותי אבטחה, וזאת מהטעם של ניגוד עניינים בין חברת אבטחה לבין מוסד להכשרה : האילוץ של חברת אבטחה לספק את המספר הנדרש של מאבטחים, במינימום עלות , ישפיע באופן שלילי על איכות ההכשרה , האמצעים והסטנדרטים המציבים למאבטחים"
חברת פוליסיטי עושה בנוסף שימוש במרכז ההדרכה למתן הדרכות לצדדים שלישיים שאינם משטרת ישראל דוגמת רשות שדות התעופה, רשות המסים וכו' אשר העובדים המאבטחים העובדים בהם הינם של חברת G4S עצמה.
וזאת בניגוד לתב"ע מס' בש/51/ד' ממנה עולה כי השימוש היחיד המוכר בקרקע עליה הוקם מרכז ההדרכה הינו שימוש ע"י משטרת ישראל.
על אף האמור האמור לעיל חברת פוליסיטי עושה שימוש במרכז ההדרכה שהוקם על קרקע ציבורית, שהוקצתה לצורך מרכז ההדרכה למשטרת ישראל. – לשימושים מסחריים פרטיים ובכללם אימון והדרכת גופים חיצוניים שאינם משטרת ישראל כגון מג"ב, מצ"ח, רשות המסים, שב"כ, ביטוח לאומי, רשות שדות התעופה ורשות הטבע והגנים.
תנועת אומ"ץ סבורה  כי אין להסכין למצב בו המשטרה נותנת ידה לעשיית שימוש במרכז ההדרכה לשם עקיפת נהליה על ידי יזם פרטי המעוניין אך ורק בגריפת רווחים, הדבר חמור שבעתיים כי מדובר בגופים מונחים ע"י המשטרה, המוכשרים על ידי חברה שהינה בבעלות חלקית של חברת אבטחה.
אנו מבקשים את בדיקת משרדך בין השאר לנושאים הבאים:
1. האם השימוש במרכז ההדרכה ע"י חברת פוליסיטי תואם את הסכם החכירה והוראות התב"ע.
2. האם קיים אישור מטעם רמ"י לעשיית שימוש במקרקעין למטרה שאינה מטרה ציבורית.
3. האם ניתן אישור מוסדות התכנון והבניה לעשיית שימוש במקרקעין למטרה שאינה תואמת את התכליות על פי התב"ע.
נודה על בדיקתכם ועדכוננו.

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.