יומן פעילות - שוטף
בפנייה אל מר שמואל האוזר ועו"ד יהודה וינשטיין כותב עו"ד יצחק מינה בשם תנועת אומ"ץ מכתב התראה בנושא חקירתו של אלי לנדאו
07/06/2015

הנדון: בג"ץ 4283/11 תנועת "אומץ" נ' שר המשפטים ואח' – התראה אחרונה בטרם נקיטת הליכים משפטיים
בשם מרשתי, תנועת "אומץ" (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי), ובשם החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט – 1958, הריני לפנות אליכם בעניין הנדון כדלקמן:
1. ביום 6.6.11 הגישה מרשתי, תנועת "אומץ" (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי), את העתירה שבנדון, לפיה התבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על תנאי המורה למשיבים, והרשות לניירות ערך ביניהם, ליתן טעם מדוע לא יורו על חקירה בעניין פרשת מתן שוחד של חברת סימנס ישראל בע"מ.
2. ביום 22.1.12 ניתן פסק דינו של בית המשפט הנכבד, לפיו דחה הוא את העתירה, אך עם זאת ציין מפורשות במסגרת פסק הדין כי על המשיבים, וביניהם הרשות לניירות ערך, ליתן משקל לטענת מרשתי בדבר מועד ההתיישנות הקרב ובא לצורך קבלת החלטתם הסופית בדבר נקיטת צעדים דחופים כנגד החשודים בקבלת ו/או נתינת השוחד בפרשה המדוברת.
3. חרף תוכנה של תגובת המשיבים לעתירה הנ"ל, ובחלוף למעלה משנתיים מיום מתן פסק דינו של בית המשפט העליון – ככל הידוע למרשתי לא קודמה החקירה כלל, וטרם ננקט צעד כלשהו כנגד חברת סימנס ישראל בע"מ על ידי רשויות אכיפת החוק במדינת ישראל.
4. נוכח מצב דברים זה, פנתה אליכם מרשתי מספר פעמים בתקופה הארוכה שלאחר מתן פסק הדין – אולם כל פניותיה הושבו ריקן.
5. ביום 24.3.2014 העבירה אליכם מרשתי מכתב נוסף בעניין שבנדון, תוך הדגשת דרישתה כי בהתאם לתגובת המשיבים בעתירה בבג"ץ 4283/11 – תימשך החקירה כנגד חברת סימנס ישראל בע"מ עד להעמדתם לדין של כל המעורבים בפרשיית השוחד בישראל.
                    העתק המכתב מיום 24.3.2014 מצ"ב ומסומן נספח א'.
6. ביום 30.3.2014 השיבה לשכת היועץ המשפטי לממשלה כי פניית מרשתי הועברה לטיפול פרקליטות המדינה.
          העתק תשובת לשכת היועץ המשפטי לממשלה מיום 30.3.2014 מצ"ב ומסומן נספח ב'.
7. משלא התקבל מענה ענייני למכתב מטעם מרשתי, פנה אליכם הח"מ ביום 9.4.2014 במכתב נוסף. במכתב זה חזר הח"מ על הבקשה לקבלת התייחסות לטענות הכלולות במכתב מרשתי מיום 24.3.2014.
          העתק המכתב מיום 9.4.2014 מצ"ב ומסומן נספח ג'.
8. ביום 22.4.2014 השיבה לשכת היועץ המשפטי לממשלה, פעם נוספת, כי פניית הח"מ הועברה לטיפול פרקליטות המדינה.
          העתק תשובת לשכת היועץ המשפטי לממשלה מיום 22.4.2014 מצ"ב ומסומן נספח ד'.             
9. דא עקא, מאז חלפה עברה לה למעלה משנה וטרם התקבל כל מענה ענייני מטעמכם.
10. בהתאם לכך, בהתאם לכך, הנכם נדרשים לפעול באופן מידי בהתאם להוראת בית המשפט העליון בעתירה שבכותרת ולהעמיד לדין את כל החשודים בקבלת ו/או נתינת השוחד בפרשה המדוברת.
11. לנוכח דחיפות העניין ולאור העובדה כי פניותינו הקודמות לא נענו על ידיכם, אבקש את תגובתכם המיידית, ולכל היותר בתוך 14 ימים, בטרם תאלץ מרשתי לפנות להליכים משפטיים.
12. לטיפולכם הדחוף ביותר אודה.
 

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.