יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ ביקשה משרת המשפטים לפרסם ממצאי החקירה של "אגרקסקו".
17/05/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל שרת המשפטים איילת שקד כותב יו"ר הנהלת התנועה אריה אבנרי:
ברישא של מכתבי ברצוננו לברכך בברכת הצלחה בתפקידך כשרת המשפטים – תפקיד רגיש ביותר ורב חשיבות לאכיפת שלטון החוק  ושמירת הדמוקרטיה.
כידוע לך חברת "אגרקסקו" ז"ל שחלשה על כ-40% מן הייצוא החקלאי התמוטטה בשעתו, כאשר בסמוך לקריסתה הזרים האוצר במהלך מדהים לקופתה כ-55 מיליון ₪!!!
קריסתה בקול רעש גדול גרם להתמוטטותם הכלכלית של עשרות חקלאים על לא עוול בכפם ולנזק כלכלי כבד ביותר לענפי יצוא חשובים ולמדינת ישראל בכללותה.
סמוך לקריסתה קיבלה ביום 05.07.2011 כבוד שופטת בית המשפט המחוזי דאז גב' ורדה אלשייך החלטה בדבר עריכת חקירה מעמיקה וממצה של נסיבות הקריסה לרבות:
א. דרכי הניהול והשימוש בכספים.
ב. טיב ההחלטות שהתקבלו והמינויים שנעשו.
ג. להיכן נעלמו ונבלעו כל הסכומים שהושקעו בחברה בעבר.
ד. רישומים המעלים תמיהות.
ה. חשדות נוספים חלקם לכאורה חמורים אף יותר.
ו. שאר הנסיבות שהובילו לקריסה.
בראשית חודש ספטמבר של אותה שנה אישר בית המשפט את בקשת הכונס הרשמי לערוך חקירה מקיפה בעניין קריסתה של "אגרקסקו".
החקירה התמקדה בשאלת המעורבות והאחריות האפשרית של ממלאי תפקידים בכירים בחברה לאובדן ערכה הכלכלי והסבת נזק לנושיה, ותבחן את מידת הפיקוח שהתקיימה עובר לקריסה על ממלאי התפקידים בחברה. החקירה ביקשה לברר מהו השימוש שנעשה במימון של כ- 55 מיליון ₪ שהועברו על-ידי המדינה ל"אגרקסקו" טרם קריסתה ולעמוד על פשרו של הסכם חכירת האוניות אשר הסב לחברה הפסדים כבדים ביותר.
במסגרת החקירה תפס הכונס הרשמי במשרדי החברה את מאגרי המידע הממוחשבים של החברה, מסמכים, תכתובות ותרשומות.
בהתאם לידוע לנו בוצעה החקירה באמצעות משרד רואי חשבון, "דרור אביב" והיא רוכזה מטעם הכונס הרשמי על-ידי עו"ד רותי מזרחי ורו"ח ציפי קליין.
והנה עברו חלפו להם כמעט 4 שנים תמימות! מאז קרסה החברה אך טרם פורסמו משום מה ממצאי החקירה שערכו שלמה נס ואליעזר שפלר בהובלת הכונס הרשמי, למרות הבטחות חד משמעיות חוזרות ונשנות שניתנו לבית המשפט בדבר פרסומם.לדעת יודעי דבר מופעלים לחצים כבדים ביותר מטעם מעורבים רבי - כוח והשפעה באחריות לקריסה שלא לפרסם את המידע שבידי המפרק.
אומ"ץ מבקשת ממך לפעול בדחיפות המרבית למען פרסום ממצאי חקירה זו שעשויות להרעיד את אמות הסיפים.
לפרסום זה יש חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה , בכל היבט שהוא.
העתק:
מר אורי אריאל – שר החקלאות ופיתוח הכפר

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.