יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ סבורה שאין לפרקליטים זכות בחירה אם לשתף פעולה עם נציבות הביקורת ולפיכך פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה לטפל בנושא
10/05/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל עו"ד יהודה וינשטיין ואל עו"ד שי ניצן כותב יו"ר הנהלת התנועה אריה אבנרי:
בחודשים האחרונים עדים אנו לפרסומים אודות עימות מתמשך בין וועד הפרקליטים ונציבות הביקורת על הפרקליטות.
על פי הפרסומים,עוד בטרם החלה הנציבות לפעול, הודיע ועד הפרקליטים, כי אין בכוונת הפרקליטים לשתף פעולה עם השופטת בדימוס הילה גרסטל העומדת בראש הנציבות, בטענה,כי מדובר בגוף מיותר שיגרום להחלשת הפרקליטות והפרקליטים.
דברים אלה הביאו למצב בו פרקליטים מסרבים להיענות לזימוני הנציבה.
נדמה כי הפרקליטים מבקשים שהפרקליטות תישאר הגוף השלטוני היחיד במדינת ישראל, שאינו נתון תחת ביקורת מוסדרת.
תנועת אומ"ץ סבורה כי מעת שהוחלט על הקמת הנציבות, הרי שאין לפרקליטים זכות בחירה, אם לשתף עימה פעולה או לא. דווקא אנשי הפרקליטות צריכים להיות הראשונים שייתנו דוגמא כיצד יש לכבד את הדין גם בשעה שהוא שאינו לרוחם. הימנעותכם מנקיטת הליכים משמעתיים נגד מי שמסרב לשתף פעולה עם הנציבות, שהקמתה עוגנה בהחלטת ממשלה, עשויה להתפרש כהסכמה שבשתיקה למהלך הכוחני, אם לא למעלה מזה.
כל עוד עסקינן בבני אדם, הרי שאיש אינו חף מטעויות. תפקיד הנציבות הוא לאתר תקלות ולסייע בתיקונן. הגישה הנכונה כלפי ביקורת היא פתיחות ושיתוף פעולה ולא סגירות והתגוננות.
הפרקליטות האמונה על שלטון החוק, שטוהר המידות והתנהלות בהתאם לכללי מנהל תקין, הינן נר לרגליה,  אמורה לא רק לעודד גוף ביקורת שיבקר אותה אלא לפעול להקמת גוף שכזה.
תנועת אומ"ץ סבורה כי עליכם, כמי שעומדים בראש המערכת המשפטית של אכיפת החוק, להוקיע התנהגות מעין זו, לפעול לחיזוק אמון הציבור במוסד פרקליטות המדינה ולהראות כי הפרקליטים כפופים לחוק ומכבדים את החוק. כל אפשרות אחרת עשויה לפגוע בלגיטימיות עבודת הפרקליטים בחזקת "אם בארזים נפלה שלהבת".
ראוי להזכיר, כי גם הקמת נציבות התלונות על שופטים, לוותה בתחילה בהתנגדותמצד השופטים, אולם משעה שהנציבות הוקמה, השופטים משתפים עימה פעולה ומסתבר כי היא אף סייעה לחיזוק מעמדם של השופטים ללא כל פגיעה בעצמאותם.
השמירה על עצמאות הפרקליטות הינה בעלת חשיבות גבוהה אולם אין סתירה בין עצמאות ובין ביקורת.
לסיום: דברי הנציבה במבוא לדו"ח הביקורת הראשון, שם היא הדגישה את האיזון הנדרש, את הזהירות ואת עוצמת האחריות המוטלת על כתפיה"
"אין אדם שאינו חף מטעויות ואין גוף שלטוני שאינו חף מכשלים ונכון הדבר, לא כל טעות טעונה טיפול של גוף ביקורת ולא כל כשל טעון סנקציה. יחד עם זאת, כשל וטעות הטעונים טיפול אסור שיוזנחו הם ובפרט כאשר מדובר בדיני נפשות – ביקורת צריכה להיעשות בצורה יסודית, מקצועית לא פופוליסטית אך מנגד עליה להיות חסרת פשרות וללא הטיות בלתי רלבנטיות"
לאור האמור, סבורה אומ"ץ שעליכם לנקוט עמדה חד משמעית בנושא ולפעול בכל האמצעים המשמעתיים והאחרים כדי שעובדי המדינה יכבדו את החלטות המדינה.

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.