יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ ביקשה מראש עיריית ירושלים לבדוק עבירות בנייה שבוצעו ע"י ח"כ דרעי
19/04/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל ראש עיריית ירושלים כותב הממונה על תחום הפרוייקטים של התנועה שאול שני:
בחודש מארס 2014 אישרה הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים עבירת בניה שביצע ח"כ אריה דרעי בדירה שבבעלותו ברחוב הקבלן בשכונת הר נוף בירושלים.
הבקשה הוגשה ע"י רעייתו , יפה דרעי במאי 2012 לשינוי קווי הבניין הקיים, כך שחריגת הבניה בשטח כולל של 7 מ"ר שבוצעה בפועל, תוכשר בדיעבד.
לאחר שהועדה המקומית ערכה לדרעי שימוע טרם הגשת כתב אישום, והיות ולא הוגשו התנגדויות, הוחלט לאשר את הבקשה .
במסגרת השימוע הרס דרעי פרגולה צמודה.
עבירות על חוק התכנון מוגדרות בחוק עבירות פליליות, ובמקרים רבים שבהם מכשירות רשויות התכנון עבירות בנייה. מתקיים במקביל גם הליך משפטי נגד מבצעי העבירות.
אמנם מדובר בחריגה קטנה יחסית אך לא ברור מדוע לא מתקיים הליך משפטי נגד ח"כ דרעי.
התוכנית שקיבלה תוקף כבר במארס 2014 קובעת כי על דרעי לשלם לעירייה היטל השבחה על תוספת הבנייה המאושרת .
למיטב ידיעתנו היטל ההשבחה לא שולם עדיין היות והעירייה ממתינה להגשת בקשת להיתר בניה ע"פ התב"ע החדשה, בקשה אשר לא הוגשה עדיין וספק אם תוגש היות והבנייה כבר בוצעה בפועל.
תנועת אומ"ץ מבקשת את בדיקתך מדוע לא מתקיים הליך משפטי נגד ח"כ דרעי ואת הנחיותיך לגביית היטל השבחה כנדרש וממתינה לעדכונך.
העתקים:
ד"ר שוקי אמרני– מנכ"ל משרד הפנים
עו"ד שי ניצן – פרקליט המדינה

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.