יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ ביקשה מנציב תלונות הציבור ברשות השנייה מר דוד רגב להפסיק שידור התכנית של הררי בעקבות השתתפותו של הררי בקמפיין הליכוד
20/01/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל מר דוד רגב נציב תלונות הציבור ברשות השנייה כותב עו"ד אבינועם מגן היועץ המשפטי של התנועה:
מר הררי, מגיש תכנית רדיו יומית בתחנה "רדיו ללא הפסקה" הפועלת מכח חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו.
אמש פורסם כי בכוונת מר הררי לשמש כיועץ לקמפיין הליכוד, בד בבד עם שידור תכניתו ברדיו.
תנועת אומ"ץ סבורה כי ראוי שמר הררי יקדים וייבחר בין שליחותו הפוליטית-עסקית, ובין שליחותו הרדיופונית והציבורית.
לעמדת תנועת אומ"ץ לא ניתן לנתק בין עבודתו של מר הררי ברדיו ובין עבודתו בקמפיין הבחירות, כאשר השילוב בין השניים מעלה חשש להפיכת תכניותיו של הררי לתשדירי בחירות, פוטנציאליים. ככל שקולו של מר הררי הנשמע מדי יום ברדיו, יהדהד גם בתשדירי הליכוד, הרי שתהיה זו פגיעה בשיוויון בין המפלגות ומתן חשיפה עודפת לליכוד, שהרי הציבור מזהה כי מדובר באותו אדם, בייחוד כשאין מדובר רק בשירותים מקצועיים אלא בעמדות פוליטיות (לגיטימיות לחלוטין) ומוצהרות של השדרן.
אנו ערים להחלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דאז, כב' השופט אלייקים רובינשטיין, אשר התיר את שילובו של הררי כקריין בקמפיין הליכוד בבחירות הקודמות, בד בבד עם שידור תכניתו (החלטה מיום 16.11.13), אלא שההחלטה דאז התקבלה בין היתר לאור פגמים בהגשת הבקשה ותפקידו של הררי היה קריינות בלבד ולא ייעוץ פוליטי. מעבר לכך, בתקופה החולפת, הגביר מר הררי את מעורבותו הפוליטית ואת תמיכתו הפומבית בליכוד.
בנוסף, בבחירות הקודמות הרשות השניה ו/או תחנת הרדיו הגדירו הגבלות ברורות וחד משמעיות למניעת תעמולת בחירות בתכוניותיו של הררי. יש לזכור כי החלטות יו"ר ועדת בחירות, אינן מהוות הלכה משפטית מחייבת, כך שיו"ר הוועדה הנוכחי, מוסמך לקבל החלטות שונות מהחלטות קודמו בתפקיד, בייחוד על רקע שינוי הנסיבות.
על קיומה של אפשרות ממשית להטעיית הציבור, במקרים של שיתוף שדרן או עיתונאי בפרסומת, ניתן ללמוד גם מסעיף 7 ג (3) לחוק הגנת הצרכן: "השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או מנחה בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, אם אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת".
לעמדת אומ"ץ, ראוי, ולו מטעמי אתיקה ומראית עין, לאסור את המשך שידור התכנית של הררי בתקופה בה הוא משרת קמפיין פוליטי ערב בחירות.
תנועת אומ"ץ תבקש לקבל פירוט מדוייק של תפקידו של מר הררי בליכוד לרבות היקף סמכויותיו והיקף העסקתו, ולמצער כי הללו ייבחנו על ידי הרשות.
כן נבקש לברר האם הזכיין ערך בירור מוקדם עם הרשות, עובר להחלטה לאשר את הכהונה הכפולה, כמתחייב על פי כללי הרשות - במקרים של ספק, והאם ניתן היתר שכזה מראש, תוך הגבלות כל שהן.
לעמדת אומ"ץ, כבר בשלב זה, ראוי, לכל הפחות, לקבוע ולפרסם הגבלות ברורות למניעת תעמולה בתכניתו היומית של הררי. כך יש לוודא, בין היתר, כי העורך הראשי של התחנה יהיה בהאזנה מתמדת לכל תכנית המשודרת בשידור חי, תוך סמכות ברורה, והנחיה מפורשת להפסיק את השידור לאלתר במקרה של גלישה לתעמולה, שהרי עסקינן בשידור חי ובשיתוף המאזינים. יש אף להזהיר את האורחים ואת המרואיינים להימנע מתעמולת בחירות. לעניין זה ראה הנחיית היועצת המשפטית לרשות השנייה, (העוסקת אמנם במתמודדים, אולם יש לגזור גזירה שווה גם למקרה דנן):
"מנחה תכנית או משתתף קבע בתכנית התמודדות בבחירות, ההשתתפות תפסק לחלוטין בשישים הימים הקודמים לבחירות. עד למועד זה על העורך הראשי לעקוב אחר התכנית באופן רציף ולהפסיק את שיקורה באופן מיידי ככל שהי "גולשת" לכוון של תעמולת בחירות אסורה".
אומ"ץ סבורה כי במקרה ייחודי זה ראוי כי הרשות תוציא הנחיות ספציפיות ומחייבות אשר יאושרו בכתב על ידי הזכיין והשדרן.
בשולי הדברים ובזהירות המתחייבת, יוער כי ישנו אף חשש פוטנציאלי לכאורה כי שיתוף פעולה בין הזכיין - או מי מטעמו, ובין מפלגת השלטון יהווה פתח לניגוד עניינים ולו למראית עין, בחזקת קשרי "עיתון-שלטון".
תנועת אומ"ץ תחליט על המשך טיפולה בנושא בהתאם לתשובת הרשות השניה והמכותבים האחרים.
העתק:
כב' השופט ג'ובראן - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
מר דידי הררי
רדיו ללא הפסקה
מפלגת הליכוד

עיין בתשובת הרשות השנייה
עיין בתשובה נוספת

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.