יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ: תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות תש"מ-1979)
17/11/2013

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל ראש הרשות למיסים כותבת עו"ד דפנה איתן היועצת המשפטית של תנועת אומ"ץ:
תקנות מס הכנסה שבנדון נועדו על מנת להקל בנטל תשלומי המס של נישומים שאינם בבריאות תקינה ולמרות זאת עובדים כמיטב יכולתם לצרכי פרנסתם.
ברם, הרשות למיסים מפנה את הנישומים הפונים אליה בנדון לוועדות הבריאות שקמו על פי חוק המוסד לביטוח לאומי.
מתוך תלונות רבות של נישומים עולה כי התנהלות הוועדות מוטה במרבית המקרים לטובת הגורם המשלם  לחברי הוועדה, קרי המוסד לביטוח לאומי ולאו דווקא אי היכולת התפקודית של האזרח המקנה לו זכות לגמלאות עומדת  לעיני חברי וועדות רפואיות אלה. אי לכך, וועדות אלה אינם בבחינת וועדות אובייקטיביות מקצועיות אלא משמשות כשלוחה של המוסד לביטוח לאומי והן נועדו ל"נפות" את מרבית הפונים לסיוען במטרה להקטין את רשימת מקבלי הקצבאות מהמדינה.
אותן ועדות משמשות את רשות המיסים בקביעת אחוזי הנכות למי שעדיין מקבל הכנסה למרות מחלתו.
לאור ריבוי הפניות לתנועת אומ"ץ אנו סבורים שהגיע העת לנתק את הוועדות הרפואיות שהיו אמורים לקום מכוח חוקי מס הכנסה לבין אותן וועדות שהוקמו על פי חוקי הביטוח הלאומי במדינה.
אנו עדים למספר הולך וגדל של נישומים במדינה שמרגישים "מרומים" משום הפנייתם על ידי שלטונות המס לוועדות המוסד לביטוח לאומי. נישומים אלה למרות מחלתם, שלעיתים הינה קשה ביותר, משתדלים להיות יעילים כמיטב יכולתם ולעבוד לפרנסתם, הם אותם הנישומים שלא היו מוכנים לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי להיות מתויגים כ"נתמכי המדינה" וחסרי אונים.
נישום חולה הפונה לשלטונות המס במטרה לקבל הקלה בתשלומים המיסים, למעשה מבקש להמשיך להיות יעיל חברתית ואישית ואילו אתם פוגעים בו בכך שאתם מפנים אותו לוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.
אבקשך אפוא לתת את הדעת ולשנות את החקיקה בנושא בכדי שאזרחי המדינה משלמי המיסים ירגישו כי רשויות המדינה הולכות לקראתו ולא פועלות נגדו.
תנועת אומ"ץ מצודדת בשינוי החקיקה בנושא הרגיש הנ"ל.
מעבר לאמור לעיל, מגיעות תלונות רבות של נישומים, חולי סרטן, שחווים "טרטורים" רבים של וועדות רפואיות במיוחד במקרים שקשורים להקטנת אחוזי הנכות הזמניים שנקבעים בשנה הראשונה לפרוץ המחלה.
למיטב ידיעתנו, נקבעים לחולי הסרטן מלוא אחוזי הנכות באופן זמני ואילו הוועדות הרפואיות מזמנות את הנישומים מספר פעמים במהלך אותה שנה קריטית בעבורם, בכדי להקטין את הזכות לפטור והגדלת תשלומי המס.
נבקשך להפעיל את מלוא כובד משקלך בנושא הרגיש נשוא מכתבי זה, על מנת שלא להבאיש את ריחם של שלטונות המס בענייני האזרחים שגורלם לא שפר, כאמור.                          
העתקים:
יאיר לפיד – שר האוצר
פרופ' שלמה מור יוסף – מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
ח"כ חיים כץ - יו"ר ועדת הרווחה והבריאות של הכנסת
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.