יומן פעילות - שוטף
אומ"ץ: קובלנה נגד עורכי הדין שחתמו על מכתב תמיכה בשופטת ורדה אלשיך
05/12/2012

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל פרקליט ועדת האתיקה עו"ד חנן רובינשטיין כותב יו"ר הנהלת התנועה אריה אבנרי:
ראשית אני רוצה להתנצל על האיחור במתן תשובתה של אומ"ץ לקובלנה הנדונה.
האיחור נבע מכך שלא קיבלנו את תגובתכם הראשונה, שנכתבה ע"י עו"ד דינה וכסלר - מנכ"ל ועד מחוז ירושלים. רק בשלב מאוחר יותר הגיע אלינו מכתב של עו"ד וכסלר בתשובה לפנייתנו אליכם.
לגופו של עניין, אנו מבקשים להשיב על השאלות שהוצגו לנו ע"י וועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין:
1. מצ"ב רשימת עורכי הדין אשר חתמו על מכתב התמיכה בכבוד השופטת ורדה אלשיך.
2. מאחר ולתנועת אומ"ץ אין כלים ודרכים לבדוק מי מעורכי הדין הללו הופיע בפני השופטת במועד זה או אחר, פנינו אל נציב תלונות השופטים, השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג ואל מנהל בתי המשפט השופט (בדימוס) מיכאל שפיצר, בבקשה לקבל את השמות של השופטים הללו על מנת שנוכל לאשש את הקובלנה - לצערנו נענינו בשלילה (רצ"ב התכתבות בנדון). אנו סבורים שאם אתם תפנו להנהלת בתי המשפט, תוכלו לקבל ללא קושי את שמותיהם של עורכי הדין שמונו ע"י השופטת אלשיך ככונסי נכסים או מנהלים זמניים.
3. קובלנת אומ"ץ הוגשה נגד כל עורכי הדין שמופיעים ברשימה מאחר שלפי מיטב שיפוטנו,החתימה על מכתב תמיכה מהווה לכאורה עבירה אתית.
4. דבריו של נציב תלונות השופטים כלפי עורכי הדין שחתמו על המכתב תמיכה, הן כדלקמן:
"מעבר לדיני הפסלות יש לדעתי לעקור באבה את התופעה של חתימת עורכי דין על מכתב תמיכה בשופט שנגדו מוגשת תלונה לא ניתן להתעלם ממראית פני הדברים, כשלאחר המופיעים התומכים בפני אותו שופט, ולא ניתן להתעלם מתחושתו של עורך דין, שהופיע בפני אותו שופט ולא חתם על המכתב. ראוי שלשכת עורכי הדין תאסור על עורכי דין לחתום על מכתב תמיכה שכזאת".
5. לאומ"ץ אין מידע על זהותם של עורכי הדין שנתבקשו לתת הסברים לנציב תלונות השופטים בעניין חתימתם על עניין תמיכתם בשופטת אלשיך.
לסיכום, אומ"ץ סבורה שהעמדה לדין של עורכי דין שחתמו על עניין התמיכה הינה מחויבת המציאות ובמקביל מבקשת, שלשכת עורכי הדין תקבע כללים חד משמעיים בנושא הנדון.

הקלק כאן לעיון בתשובת לשכת עורכי הדין, עו"ד דינה וכסלר

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.