יומן פעילות - שוטף
תנועת אומ"ץ מביאה עובדות מאלפות נוספות על התנהלות יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ניצן חן
30/05/2010

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל מבקר המדינה השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כותב יו"ר הנהלת התנועה אריה אבנרי:
בהמשך לתלונתנו הקודמת בנושא התנהלותו של ניצן חן יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, אנו מבקשים להביא לידיעתך עובדות מאלפות נוספות שהגיעו אלינו בימים האחרונים.
מתברר כי לאחר תלונות מתמשכות משנת 2009 של היועצת המשפטית של מועצת הכבלים והלוויין, עו"ד דורלי אלמגור כלפי פעולות בלתי חוקיות לכאורה ובלתי תקינות של יו"ר המועצה מר ניצן חן, החליט משרדך בראשית שנה זו להתחיל בבדיקה על דרכי פעילותה של המועצה.
מתברר כי חרף הבדיקה הגלויה של משרד מבקר המדינה שהתפרסמה בפומביי, הוטל במקביל גם על מבקר הפנים של משרד התקשורת לבדוק את התנהלות המועצה.
בדיקה מקדימה של הטענות על אי החוקיות כביכול, עלולה לחבל בבדיקה של משרד מבקר המדינה, מה גם שבדיקתו של מבקר הפנים החלה רק לאחר הודעתך על הבדיקה של משרדך.
שני הנושאים שלכאורה נבדקים ע"י מבקר הפנים על פי הפרסומים בתקשורת הם:
א. טענות שהעלה לאחרונה יו"ר המועצה לפיהן יש פגם בהסדר הנוהג בעשור האחרון במינהלת לפיו יש כפל תפקידים בין תפקידו של  מנהל המינהלת ובין היותו יועץ משפטי. עפ"י הפרסומים מבקש ניצן חן מהיועץ המשפטי לממשלה להעביר את הייעוץ המשפטי של המועצה לידי משרד התקשורת.
ב. טענות של היועצת המשפטית עו"ד אלמגור כנגד ניצן חן בדבר פעולות בלתי תקינות ולא חוקיות בעלות רקע אישי שאירוע בעבר.   תנועת אומ"ץ סבורה שבדיקת הטענות על אי חוקיות תתבצע על ידי מבקר המדינה, שהוא גורם עצמאי ולא על ידי מבקר הפנים במשרד התקשורת. 
עלינו להפנות את תשומת לב משרד מבקר המדינה לנקודות הבאות:
א. טענותיה של אלמגור הן בדבר פעולות לא תקינות המיוחסות ליו"ר מר חן אישית, שאירעו בעבר.
בין אלה טענות קשות על אי הפעלת סמכויות אכיפה במשך תקופה ארוכה בנושאים צרכניים ובעלי חשיבות ציבורית רבה, קבלת החלטות תחת איום בתביעה על לשון הרע, הצגת מצג עובדתי שגוי בפני המועצה וכיוצא באלה טענות קשות כפי שפורסמו בעיתונות.
הטענות של חן הן עקרוניות ונוגעות למבנה העתידי של סמכויות התפקיד המקצועי של מנהל המנהלת והייעוץ המשפטי למועצה, מבנה הקיים במשך שנים רבות.
ב. לאחר שמבקר המדינה כבר הודיע על הבדיקה ובשל אופי התלונות ורגישותן, נדרש בירור עובדתי על פי הסמכויות ואמות המידה החקירתיות המקובלות אצל מבקר המדינה במקרים של תלונות על אי חוקיות.
ג. איתור אי חוקיות או אי תקינות בפעולותיו של יו"ר המועצה עלול להוביל למסקנות המתחייבות ודבר זה יכול להיעשות רק ע"י משרד מבקר המדינה שהוא הגורם המתאים לכך.
ד. מבקר הפנים שהינו עובד משרד התקשורת בודק טענות של היועצת המשפטית נגד היו"ר שהינו בכיר ממנה. על פני הדברים קיים חשש כי מבקר המשרד יתקשה למצות את הדין עם יו"ר המועצה שהינו הממונה עליו.
לסיכום, נראה לנו כי מן הראוי שמשרד מבקר המדינה הוא הגוף המוסמך לבדוק את הטענות של היועצת המשפטית לאי חוקיות כנגד יו"ר המועצה, כגורם בלתי תלוי במשרד התקשורת.
 
 

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.