חזון ומטרות

                                                                                                                                   

 

חזון תנועת אומ"ץ

 

חזון התנועה
חברי תנועת אומ"ץ מאמינים כי חוסנה הכלכלי, החברתי והמוסרי של מדינה נמדד, בין היתר, על פי יכולתה לקיים מערכות ממשל תקינות, לאכוף חוק וסדר, לשפר את איכות החיים הציבורית ולפעול לרווחתם ולקידומם של כל תושביה ואזרחיה.
חברי התנועה מאמינים ביכולתם לתרום ולפעול לחיזוקן ולחוסנן המוסרי-ערכי של מערכות השלטון והחברה בישראל, לשוויון ערך האדם בפני החוק, לשמירה מוחלטת על זכויות האדם ולחרות הפרט בכל תחומי החיים.
חברי התנועה שואפים לראות את מוסדותיה של מדינת ישראל מושתתים על עקרונות של צדק ועליונות החוק, יושר, הגינות ומנהל תקין וכן מחויבים לאכיפת חוקי המדינה, ללא מורא וללא משוא פנים.

 

מטרות התנועה

 1. התנועה תפעל כנגד כל ניסיון להשפיע במגזר הציבורי והממלכתי על הליכי קבלת החלטות, צווים, תקנות וחוקים, או להטות דין ומשפט באמצעות השימוש בהון ובאמצעי שוחד אחרים.
 2. התנועה תפעל בנחישות כנגד כל מי שינסה להשתמש במשאבי המדינה כקרדום לחפור בו לטובת קידום עצמו ו/או לטובת אחרים שאינם זכאים לכך.
 3. התנועה תפעל לחיזוק מערכי הבקרה והביקורת בגופים ממלכתיים וציבוריים ותקיים מעקב אחר יישום התיקונים בגופים המבוקרים.
 4. התנועה תפעל לחשוף מעשי שחיתות, מרמה ו"העדפות" חומריות אחרות של נבחרי ציבור ופקידים בכירים,  ותתריע על כל מעשה או מחדל שיש בהם חשד למעשים פליליים.
 5. התנועה תפעל, בדרכים חינוכיות ואחרות, במטרה להגביר את מודעות הציבור בכלל ובני נוער וצעירים בפרט, למעשים או מחדלים של גופים ציבוריים במדינת ישראל, שיש בהם חשד לשחיתות ואי סדרים, לפגיעה במנהל תקין ו/או בזכויות האזרח ובחירויות הפרט.
 6. התנועה תפעל לעודד חקיקה בכנסת שעניינה: קביעת נורמות ואמות מידה מוסריות-ציבוריות בכל תחומי המנהל התקין.
 7. אומ"ץ תפעל נגד תופעות גזענות מכל סוג שהוא כלפי עדות, אוכלוסיות זרות, עובדים זרים, מהגרים וגרים ותפעל במקביל להעניק להם את כל הזכויות והחובות.
 8. אומ"ץ תפעל למען הגנה על זכויות האזרח וחופש הביטוי נגד סתימת פיות וקבוצות קיצוניות מכל סוג שהוא.
 9. אומ"ץ תפעל למען שוויון בנטל השירות סדיר ומילואים בצה"ל או בשירות הלאומי לגבי אוכלוסיות שזכו עד כה להעדפות וזכויות הגוברות על חובותיהם.
 10. אומ"ץ תעמיק את מעורבותה במחקרים אקדמיים ואחרים, שנועדו לבדוק את הגורמים והמניעים לשחיתות הציבורית וכן במחקרים שעוסקים בפגיעה בזכויות האדם במדינה.
 11. אומ"ץ תפעל למען חיזוקם של גופי אכיפת החוק ובאלה שפועלים למען ביטחונם האישי של האזרחים ובאלה הפועלים למען אכיפת שלטון החוק.
   

 

 
מי אנחנו
אומ"ץ - כרטיס ביקור
חזון ומטרות
מוסדות נבחרים
בעלי תפקידים
מחוז צפון
תקנון
מועצה ציבורית
פעילות פנימית
נ.צ. לדמוקרטיה
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.