2010 - טופס המלצה למועמד

פניה לציבור הרחב - הזמנה להגשת הצעות למועמדים לקבלת "אות אומ"ץ" לשנת 2010
10/03/2010

מדי שנה נוהגת תנועת אומ"ץ להעניק את "אות אומ"ץ" למי שפעל לחשיפת שחיתות ציבורית, למען מינהל תקין וטוהר המידות וכן למי שלחם לקידום צדק חברתי ומשפטי במדינת ישראל. "אות אומ"ץ" יוענק גם השנה, בטקס רב-משתתפים שיתקיים ביום רביעי,  13/10/2010, במוזיאון א"י (רמת אביב).
הציבור הרחב מוזמן להציע שמות של מועמדים הראויים לקבל את אות אומ"ץ בשנה זו. שמות המומלצים יועברו לדיון ולשיקול דעת ב"ועדת האות".

מועד אחרון להגשת ההמלצות:   10/5/2010

לחצו כאן להורדת טופס ההמלצה  אותו ניתן לשלוח בדואר, בפקס או באי-מייל, לפי הפרטים הרשומים בתחתית דף זה.

להלן הקטגוריות לחלוקת האות בשנה זו (יבחר אחד מכל קטגוריה שלהלן):
א. אישיות ציבורית-ממלכתית (ח"כ ו/או שר ממשלה ו/או שופט בדימוס) שפעלה במוצהר לקידום טוהר המידות, מנהל תקין ו/או קידום
    זכויות האזרח וחירויות הפרט.
ב. עובד/ת מתחום התקשורת האלקטרונית (רדיו ו/או טלוויזיה), שפעל/ה בנחישות ללא מורא וללא משוא פנים, לחשיפה ברבים של עובדי
    ציבור שהתגלו כמבצעי שחיתות, מרמה והעדפות פסולות מבחינת התקשי"ר.
ג. עובד/ת מתחום התקשורת הכתובה (עיתונות ארצית ו/או מקומית), שפעל/ה בנחישות ללא מורא וללא משוא פנים, לחשיפה ברבים של
    עובדי ציבור שהתגלו כמבצעי שחיתות, מרמה והעדפות פסולות מבחינת התקשי"ר.
ד. עובד/ת ציבור (ברשות המבצעת ו/או המחוקקת ו/או השופטת ו/או המבקרת), שפעל/ה לחשיפת אי-סדרים, מנהל לקוי, שחיתות וחשדות
    למעשים פליליים ברשויות השלטון, ברמה הממלכתית ו/או ברמת השלטון המקומי, לעיתים תוך סיכון מעמדו ומשרתו.
ה. ארגון ו/או עמותה שפעילותו/ה גרם/ה לחשיפה ו/או להרתעה ו/או לסיכול וביעור מעשי שחיתות, מעשי מרמה ופגיעה בטוהר המידות.
ו. יחיד ו/או עמותה ו/או ארגון שפעל/ה למען נזקקים ו/או לקידום צדק חברתי במדינת ישראל.
ז. כל אדם/ארגון אחר אשר תרם תרומה ייחודית ומשמעותית לקידום איכות השלטון, טוהר המידות והמנהל התקין במדינת ישראל.


אנו מבקשים מהציבור להקדים את שליחת ההמלצות ככל האפשר. תודה.

 
אות אומ"ץ
רקע כללי
תריסר לאומ"ץ
2016
2015
2014
2013
עיתונאי הספורט המצטיין
עשור לאומ"ץ
2012
2011
2010
אירוע מוסרט של הטקס
כלות וחתני אות אומ"ץ
חברי ועדת האות
טופס המלצה למועמד
הופעות בתקשורת
צילומים מהטקס
נאומים מהטקס
2009
2008
חמש שנים לאומ"ץ
2007
2006
2005
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.