רקע כללי
אות אומ"ץ, המוענק אחת לשנה בטקס חגיגי, מציין את הערכתנו הרבה למי שמאמין - כמונו, חברי התנועה, כי מילות "קינה" וקיטורים" בלבד, על מצב השחיתות ההולכת וגואה, אינן מספיקות. נדרש לעשות גם 'מעשה' - כל אחד בתחומו - שיש בו מרכיב של הרתעה, או של חשיפה או של חקיקה ואכיפת החוק. אך יש בו גם מרכיב עמוק של חזון ואמונה, שמדינת ישראל יכולה להיות מתוקנת יותר, מדינה שמנהיגיה שומרים על החוק, על הסדר ועל הקופה הציבורית, מדינה שראויה לאזרחיה והם ראויים לה.
האות בא לציין ולחזק את מי שתנועת אומ"ץ רואה כאדם או גוף שפועל למען קידומן וטיפוחן של אוכלוסיות חלשות ומעוטות יכולת, שעומד על משמר המנהל התקין ושלטון החוק או למי שפועל בנחישות כנגד שחיתות ציבורית, בכל רמה שהיא.

ועדת האות, המונה שבעה חברים מקרב תנועת אומ"ץ, פועלת בכל שנה מהמועד שבו מתקבל המינוי מטעם הנהלת התנועה. במהלך ישיבותיה בוחנת הועדה רשימה מגוונת ועשירה של המלצות שמגיעות אליה מקרב חברי התנועה ואף מחוצה לה, של מועמדים המתאימים ביותר לקבלת האות. חברי הועדה עושים מאמץ הוגן וראוי כדי להגיע לרשימה המיטבית, בדרך פעולה שנועדה להגיע לקונסנזוס מרבי בקרב חברי הועדה, על מנת להרכיב את רשימת המומלצים. לבסוף, רשימה זו מוצגת בפני הנהלת התנועה, שתפקידה לאשר את המועמדים הסופיים לקבלת האות בכל שנה ושנה.
 
אות אומ"ץ
רקע כללי
תריסר לאומ"ץ
2016
2015
2014
2013
עיתונאי הספורט המצטיין
עשור לאומ"ץ
2012
2011
2010
2009
2008
חמש שנים לאומ"ץ
2007
2006
2005
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.