2009 - טופס המלצה למועמד
הזמנה להגשת הצעות למועמדים לקבלת אות אומ"ץ לשנת 2009
אנו מזמינים את הציבור הרחב להציע שם או שמות של מועמדים ראויים לקבל את אות אומ''ץ בשנה זו. שמות המומלצים יועברו לדיון ולשיקול דעת ב"ועדת האות".

המועמדים בשנה זו יוצעו מבין התחומים שלהלן (אחד בלבד מכל תחום):
א. אישיות ציבורית-ממלכתית (ח"כ ו/או שר ממשלה ו/או שופט בדימוס) ו/או אישיות ציבורית אחרת לרבות במישור המוניציפלי, שפעל/ו במוצהר לקידום טוהר המידות, מינהל תקין ו/או קידום זכויות האזרח וחירויות הפרט.
ב. עובד/ת מתחום התקשורת האלקטרונית (רדיו ו/או טלוויזיה), שפעל/ה ללא מורא וללא משוא פנים, לחשיפה ברבים של מבצעי שחיתות, מרמה והעדפות פסולות.
ג. עובד/ת מתחום התקשורת הכתובה (עיתונות ארצית ו/או מקומית), שכתיבתו תרמה לחשיפה ברבים של מבצעי שחיתות, מרמה והעדפות פסולות.
ד. עובד/ת ציבור (ברשות המבצעת ו/או המחוקקת ו/או השופטת ו/או המבקרת ו/או המקומית-מוניציפלית), שפעל/ה לחשיפת אי-סדרים, מינהל לקוי, שחיתות וחשדות למעשים פליליים ברשויות השלטון, לעיתים תוך סיכון מעמדו ומשרתו.
ה. ארגון ו/או עמותה שפעילותו/ה גרם/ה לחשיפה ו/או להרתעה ו/או לסיכול וביעור מעשי שחיתות, מעשי מרמה ופגיעה בטוהר המידות.
ו. יחיד ו/או עמותה ו/או ארגון שפעל/ה למען נזקקים ו/או לקידום צדק חברתי במדינת ישראל.
ז. כל אדם או ארגון אחר אשר תרם תרומה ייחודית ומשמעותית לקידום איכות השלטון, טוהר המידות והמינהל התקין במדינת ישראל.

את טפסי ההמלצה יש לשלוח עד ל- 30 יוני ש.ז.
 
 
 
אות אומ"ץ
רקע כללי
תריסר לאומ"ץ
2016
2015
2014
2013
עיתונאי הספורט המצטיין
עשור לאומ"ץ
2012
2011
2010
2009
כלות וחתני אות אומ"ץ
חברי ועדת האות
פרס המבקר האמיץ
הופעות בתקשורת
צילומים מהטקס
נאומים מהטקס
2008
חמש שנים לאומ"ץ
2007
2006
2005
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.