הערת אזהרה
בניזרי נבל אובססיבי (15)
09/03/2012

שלמה בניזרי מסיעת שס, ששוחרר לאחרונה מהכלא בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, טוען כי הוא חף מפשע. דרייפוס קטן עליו. הצבוע הזה חושב ששכחנו כי זמן קצר קודם לכן זחל על גחונו בפני חברי ועדת השחרורים, הודה על מעשיו הפליליים והתחנן על נפשו  בעל תשובה? ירא שמיים? נקי מכל רבב? לא בניזרי...
 
מי שחשב לתומו שפיו הגדול של השר לשעבר שלמה בניזרי שנפתח לרווחה אחרי ששוחרר בראשית השבוע מהכלא בשחרור מוקדם באמצעות תרגיל מסריח שרקחה מפלגתו שס ייסגר לפחות זמנית, טעה בגדול. בניזרי הקוזק הגוזל והמושחת הסדרתי, טען תחילה אחרי צאתו מהכלא שהסבל שעבר עליו בעת מאסרו בכלא מעשיהו בחברתו של האנס משה קצב, היה קשה יותר מתקופת שביו של גלעד שליט.

בניזרי, בעל עור של פיל וזנב של שועל, זכה על דברי תועבה אלה למקלחת של רותחין, אך לא נראה היה שהוא מתרגש במיוחד, הוא לא טען אפילו שדבריו הוצאו מהקשרם כפי שנוהגים לעשות אישים פוליטיים בעלי פליטות פה אומללות. בשלב השני טען העבריין בניזרי שהורשע בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שהוא חף מפשע (טענה מעין זו שמעתי כמעט מכל האסירים בעת ביקורי בבתי הכלא) ונגרם לו עוול ממש. דרייפוס קטן על בניזרי.

הצבוע בניזרי חשב ששכחנו כי זמן קצר קודם לכן הוא זחל על גחונו בפני חברי ועדת השחרורים, הודה על מעשיו הפליליים והתחנן על נפשו. רק אחרי שיצא מהכלא החליף את עורו ולא נמנע מלהטיל דברי שיקוצים על גורמים שונים שהתנכלו לו כביכול, שללו ממנו את חירותו. הוא לא הפנים שכליאתו מנעה אולי ביצוע עבירות נוספות מבית מדרשו של הנבל בניזרי ולא נמנע ברוב חוצפתו מלהשתלח בשופט העליון בדימוס אדמונד לוי, שהגדיל את עונשו במהלך הדיון בערעור משתיים וחצי שנות מאסר שנפסקו לו במחוזי לארבע שנים, וטען שלמרות שהשופט חובש כיפה הוא "אינו אדם דתי" בגלל ששלח לכלא אדם ירא שמיים מסוגו.

בעל תשובה או עושה לביתו? 
נהוג לומר: "במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים". בניזרי הוא אחד מבעלי התשובה הידועים במדינה. בימים האחרונים רואיינו כמה משכניו וחבריו לשעבר בעיר נשר, שבה התגורר בצעירותו, והציגו אותו כצעיר הולל ונהנתן. החזרה בתשובה שלו הייתה אולי תחילה לשם שמיים, אבל בהמשך, כאשר הפך לאיש ציבור ולפעיל מרכזי בשס, עשה גם לביתו ולכיסו.

במרוצת השנים הגיעו לתנועת אומ"ץ פרטי מידע על פרשות שחיתות שונות שבהן היה קיים חשד למעורבותו האישית של בניזרי. החומרים הועברו לבדיקת משרד מבקר המדינה ולחקירת המשטרה, אך לא הבשילו בצדק, או שלא בצדק. רשויות החוק הגיעו למסקנה כנראה שהגזימו בבדיקת הציציות של ראשי שס וגם מרן הרב עובדיה יוסף לא הסתיר את זעמו על ה"רדיפה" כביכול. היה זה מחזה פתטי לצפות השבוע בבניזרי יושב בביתו של המרן כדי לקבל את ברכתו ולחטוף באותה הזדמנות סטירת לחי לא מצלצלת.

ביקור הרב יוסף בניגוד לנהלים
מסתבר שהקשרים בין המנהיג הרוחני של שס לבין החסיד העבריין שלו, נמשכו לאורך כל תקופת מאסרו של בניזרי. עדות מוחשית לכך היה ביקור מתוקשר שערכו בשעתו הרב עובדיה יוסף ופמלייתו אצל בניזרי בכלא מעשיהו, בניגוד לנהלים הקיימים. בתגובה לכך פנתה אומ"ץ אל השר לביטחון פנים, וביקשה להורות על בדיקה נוקבת וחסרת פשרות של כל הנוגע לאישור הביקור. בפניית התנועה נאמר בין השאר:
"הביקור המתוקשר מעורר מחשבות עצובות ומדאיגות לגבי שיקול הדעת של המופקדים על שירות בתי הסוהר, ועל כלא מעשיהו בפרט, ובעיקר על מידת מודעותם לחשיבותם של עקרונות היסוד של שלטון החוק, השוויון בפני החוק, ושמירת אמון הציבור במערכות אכיפת החוק. אנמק.

אסיר מן המניין אינו זוכה, כך יש להניח, לארח את מבקריו בלשכה מפוארת, כאשר כיבוד מפירות העונה מוגשת לנוכחים. כך ניתן להתרשם מתצלומים שצולמו במעמד הביקור, ופורסמו אתמול באתרי חדשות שונים. יש אף להניח, וגם לקוות, כי בשב"ס קיימים נוהלים ברורים לגבי המותר והאסור בביקורים מעין אלה, כמו גם נוהל המסדיר את זכות האסיר לביקורים וכן המועדים בהם זכאי הוא לממש זכות זו.

קשה שלא להתרשם כי הביקור הנידון לא נערך על-פי הנוהל המקובל, וכי גורם בכיר בשב"ס אפשר לאסיר בניזרי לקבל את מבקריו המכובדים בתנאים שאינם מקובלים, ואשר אסירים אחרים אינם זוכים להם.

חציית גבולות המותר והאסור, ע"י בכירים בשב"ס, במתן זכויות יתר לשר לשעבר, היום האסיר המורשע שלמה בניזרי, עלולה לגרום לתחושת אפליה בקרב אסירים אחרים. הביקור המתוקשר, בתנאי וי.אי.פי., שאושר לאסיר בניזרי זמן כה קצר לאחר תחילת ריצוי עונשו, מעיד על העדר שיקול דעת אצל גורמים בכירים בכלא או בשרות בתי הסוהר, ועל חוסר הבנתם את חשיבות השוויון בפני החוק, ואדישותם כלפי הפגיעה באמון הציבור, עקב תחושות של ניכור ואפליה, העלולות להיווצר נוכח מתן זכויות יתר לאסירים 'מיוחסים', אסירים שהשלטון חפץ ביקרם.

תנועת אומ"ץ מבקשת להתריע על המסר החמור והמדאיג העולה מביקור מתוקשר מסוג הביקור הנידון מאתמול, מסר לפיו השלטון דואג להנעים על בכיריו העבריינים, וכאלה יש, לצערנו, לא מעטים בין יושבי בתי הסוהר בישראל, את תקופת מאסרם. זהו מסר שלילי של הזדהות השלטון עם העבריין, מסר המתריס כנגד שלטון החוק ובתי המשפט שגזרו את דינו של העבריין.

תנועת אומ"ץ דורשת כי תורה על בדיקה נוקבת וחסרת פשרות של כל הנוגע לאישור הביקור הנידון, לרבות תנאי הביקור והתאמתם לנוהלי שב"ס. ככל שיימצא כי הופרו הנוהלים, הינך מתבקש לשקול להורות ליועץ המשפטי של משרדך לנקוט הצעדים המתבקשים לשם העמדתם של האחראים לדין משמעתי, ואף להרחקתם משורות שירות בתי הסוהר, ככל שממצאי הבדיקה יחייבו זאת. תנועת אומ"ץ תוסיף לעקוב אחר התנהלות שב"ס בכל הקשור למתן זכויות יתר לאסירים הקרובים אצל השלטון, ולא תהסס לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק, כדי למנוע, בעתיד, הישנות מקרים של התרפסות שירות בתי הסוהר בפני השררה".
בעקבות פנייתנו טען באוזני נציב השב"ס לשעבר, רב גונדר בדימוס בני קניאק, שהביקור "היה על-פי הנהלים" וקבע שהפנייה שלנו הייתה גורפת מדי. אשרי המאמין.

קצב היה נותן לו חנינה 
לא פחות צורמות היו פניותיו החוזרות ונשנות של מנהיג שס אלי ישי לפני ואחרי הערעור אל הנשיא שמעון פרס, בבקשה שיחון את בניזרי הצדיק תוך שהוא מוציא מהבקבוק פעם נוספת את השד העדתי. גם בעניין זה עמדה אומ"ץ בשער. במכתב ששיגרתי אל הנשיא פרס נאמר בין השאר:
"תנועת אומ"ץ פונה אליך בבקשה שלא תדון בפנייתו של סגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי להעניק חנינה לשר לשעבר שלמה בניזרי הנידון למאסר של 4 שנים וארבעה חודשים בגין ביצוע עבירות חמורות. מאחר שאנו רואים בצעד זה ובחלק מהנימוקים שניתנו לבקשת החנינה צעד חמור שנועד ללבות את היצרים ולהעלות מחדש את נושא השד העדתי שגווע מזמן.

התנהלותו של שר הפנים אלי ישי בפרשת בניזרי הינה בלתי נסבלת. לפני מתן גזר הדין שיגר ישי בצעד בלתי מקובל ובלתי חוקי לכאורה פניה אל השופט שדן ב'פרשת האברך הדורס', בקשה שיקל בעונשו.

על כך פנתה כבר תנועת אומ"ץ ליועץ המשפטי לממשלה שיבחר אפשרות לנקוט נגד ישי בצעדים משפטיים המתחייבים מהחוק.

למותר להוסיף, פנייתו של ישי אליך, תוך שימוש בנושא העדתי הינה בבחינת הוספת חטא על פשע. לא יעלה על הדעת שאיש ציבור בכיר מסוגו של השר ישי יציף מחדש את החברה הישראלית על-מנת לזכות בפופולריות בקרב החוגים שהוא מייצג מבלי לחזות מראש את התוצאות ההרסניות של מעשהו".
בדיעבד אני סבור היום שאם קצב היה יושב במשכן נשיאי ישראל, מן הסתם היה מעניק לבניזרי חנינה. בניזרי ציטט את קצב, שאמר לו, לדבריו, בתאם המשותף, שהוא מצטער על כך שבעת שכיהן כנשיא קימץ בהענקת חנינות לעבריינים למיניהם.

שס - מפלגת עבריינים מאוחדת?  
לקראת סיום איני יכול שלא לצטט דברים שאמר בשעתו השופט העליון בדימוס אדמונד לוי, שהגדיל כאמור, את עונשו של בניזרי בהתייחסו באחד מפסקי הדין שלו לשחיתות השלטונית המפלצתית במדינה:
"מציאות קשר, שכמותה לא ידענו בעבר, הולכת ומתהווה לנגד עינינו. בשנים האחרונות נחשפו מקרים רבים שבהם ניצלו אישי צבור את מעמדם ואת כוח השררה כדי להיטיב עם עצמם. כישלונות כה רבים של אישי ציבור הם בעיני תסמינים של מחלה ואפשר שהסכנה הגלומה בהם אינה נופלת מכל סכנה ביטחונית קיומית אחרת. חמורה בעיני לא פחות היא העובדה שהחברה בישראל מסתגלת אט-אט לגילויי השחיתות ומתייחסת אליהם כמעט בשוויון נפש. אפשר שהדבר נובע מחוסר אונים ומהעדר אמונה ביכולת לשנות את המציאות ואפשר שמקורו בדעה הרווחת בקרב הציבור כי בכירים שסרחו זוכים לגישה סלחנית".
לא בכדי מהווים דברים אלה מוטו לספרי "זעקי ארץ מושחתת".

אין לי ספק כי במוקדם או במאוחר יחזור בניזרי לפעילותו הציבורית וגם לצמרת של תנועת שס, שמורגלת להחזיר לחיקה אישים פוליטיים שסרחו. אם בסופו של דבר יחזרו לשס עבריינים נוספים מסוגו של אריה דרעי, אפשר אולי יהיה להחליף את שמה של המפלגה מש"ס (ר"ת של ספרדים שומרי תורה) למע"מ (מפלגת עבריינים מאוחדת). מפלגה זו תוכל לקלוט גם עבריינים פוליטיים בני עדות אחרות.

ישמרנו האל. 

לדף קודם  /  לראש הדף
 
חברים כותבים
הספדים לאריה אבנרי
מאמרים
דוח שבועי - מאת אריה אבנרי
ספרים
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.