מסמכים
27/12/2010 - קובלנה של תנועת אומ"ץ נגד חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ -

09/12/2010 יישום החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי 
23/11/2010 - מצורפת סריקה (2 דפים) של מכתבה של המשנה ליועץ
                   המשפטי לממשלה, שרית דנה, אל היועץ המשפטי 
                   לעיריית אשדוד ולחברה העירונית לפיתוח אשדוד.

25/11/09 - פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה - תגובתו של היועץ המשפטי לפניית אומ"ץ
15/06/09 - עמדת אומ"ץ בנושא: המאבק של הממשלה בשחיתות -  מוגש לוועדה לביקורת המדינה לדיון בנושא:
               "86% מהישראלים: המאבק של הממשלה בשחיתות אינו יעיל" -  הצעה לסדר היום לדיון מהיר של ח"כ אופיר פינס
27/01/09 - חוות דעת משפטית לעניין הצורך בשינוי תחיקתי בסוגיית מחלות חיילים  - עו"ד חני דקל-אלבז
05/10/08 - עמדת תנועת אומ"ץ להצעה לתיקונים בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ולחוק יסוד: הכנסת
12/10/07 - תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007  - התייחסות אומ"ץ
18/07/07 - טיפול בחומרים ובמתקנים מסוכנים - נייר עמדה של אומ"ץ
               (בעקבות פרסום דו"ח מבקר המדינה על היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השניה)
 
תקשורת
כתבו עלינו
כתבו עלינו בעבר
הודעות לעיתונות
הודעות לעיתונות בעבר
מסמכים
תקשורת אלקטרונית
אספקלריה
תגובות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.