יומן פעילות - שוטף
משרת יועמ"ש עיריית לוד
08/01/2018

עו"ד עמירם סבר, חבר בצוות המשפטי של תנועת אומ"ץ פונה לעו"ד יאיר רביבו, ראש עיריית לוד בנדון בנוסח הבא:

 

"למיטב ידיעתנו, ולו לכאורה, עוה"ד תמר הירשנברג נבחרה במכרז לכהן כיועמ"ש העירייה לתקופה של שישה חודשים.
מסיבות שאינן ברורות, עוה"ד הירשנברג סיימה את עבודתה זו והוחלט לבחור במקומה את עו"ד אבנר יוסף, שנבחר ככשיר שני.

על פי הידוע לנו, ולו לכאורה, על פי מבחן ההתאמה שנערך לעו"ד יוסף, ע"י מכון המתמחה בכך, הוא חסר בברור את הכישורים הדרושים למשרה זו, לרבות אי הבחנתו בין עיקר לטפל.

בהנחה שיש ממש באמור לעיל, ולו אף בחלק מהדברים, כי אז נראה שעיריית לוד פעלה ופועלת בעניין זה באופן המנוגד לדין והמנוגד לסדרי מינהל תקין. מעבר לדרוש, נציין כי על פי מידע שברשותנו, אף אחד מארבעת המועמדים לתפקיד יועמ"ש העירייה לא נמצא מתאים לתפקיד זה.

ולא זו אף זו, שוב, למיטב ידיעתנו, הוחלט בעירייה כי משרתה של המזכירה ותיקה שכיהנה ככזו במשרה מלאה בלשכת יועמ"ש העירייה, תקוצץ לחצי משרה בלבד ובדרג נמוך.

קודם שתנועת אומ"ץ תגבש עמדה בנדון, נבקש לקבל בהקדם את התייחסותך לכך."
 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.